W dniu 6 grudnia 2007 roku zawiązała się Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”, skupiająca społeczności gmin Linia, Luzino i Szemud, ukierunkowana na rozwój obszarów tych gmin w ramach programu LEADER.

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA:

http://kaszubskadroga.pl

lgd

Strategia Rozwoju Turystyki i Produktu Turystycznego

„Smaki Kaszubskiej Drogi”

„Sztuka z Kaszubskiej Drogi”

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” ogłasza nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” ogłasza nabór wniosków: nabór nr 14/2020 Tworzenie nowych przedsiębiorstw: http://www.kaszubskadroga.pl/nabory-wnioskow-2/nabor-nr-142020-tworzenie-nowych-przedsiebiorstw-informacja-o-naborze/ nab...
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie

LGD Kaszubska Droga ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie: Publikacje promujące obszar LGD, w tym promujące kulturę kaszubską (kwota dofinansowania do 50.000 zł) Inicjatywy związane z promocją zdrowego trybu życia oraz aktywnym wypoczynkiem (kwota...
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga zaprasza na szkolenia

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” informuje, iż w terminie od 9 grudnia do 23 grudnia 2019 r. planuje przeprowadzić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii r...
Czytaj więcej...

Rajd rowerowy na orientację „ROWEREM PO KASZUBSKIEJ DRODZE”

Rajd rowerowy na orientację „ROWEREM PO KASZUBSKIEJ DRODZE” – relacja filmowa
Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” zaprasza na rajdy rowerowe

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” oraz Gminny Dom Kultury w Lini zapraszają do Gminy Linia w dniu 18.08.2019 r. na Rodzinny Rowerowy Rajd na Orientację „Rowerem po Kaszubskiej Drodze”. W załączeniu: Plakat Linia Mapa t...
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga zaprasza na Kaszubską Galę Kulinarną

LGD Kaszubska Droga zaprasza na Kaszubską Galę Kulinarną.
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga zaprasza na szkolenia

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz w zakresie Rozwoju istniejących przedsiębiorstw zaprasza na szkolenia, które odbędą się w siedzibie...
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga ogłasza nabór wniosków

LGD Kaszubska Droga ogłasza nabór wniosków: http://www.kaszubskadroga.pl/nabory-wnioskow/nabor-nr-42018/ogloszenie-o-naborze-nr-42018/ i http://www.kaszubskadroga.pl/nabory-wnioskow/nabor-nr-52018/ogloszenie-o-naborze-nr-52018/ Załączniki: Informacja...
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga informuje o planowanym naborze wniosków

LGD Kaszubska Droga informuje o przygotowaniach do ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie. Ogłoszenie konkursu planowane jest w najbliższym czasie, prawdopodobnie w styczni 2018r. i dotyczyć będzie następujących działań: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚC...
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga ogłasza nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozw...
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

LGD „Kaszubska Droga” ogłasza następujące nabory wniosków o dofinansowanie: Tworzenie nowych przedsiębiorstw Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw   Załączniki: Tworzenie nowych przedsiębiorstw – informacja o naborze T...
Czytaj więcej...

LGD „Kaszubska Droga” zaprasza na szkolenia

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w związku z wkrótce planowanym naborem wniosków na wsparcie zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lok...
Czytaj więcej...

LGD „Kaszubska Droga” zaprasza

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) wynikającej z uwarunkowań jej wdrażania (zmiana budżetu LSR), Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” zwraca się z ...
Czytaj więcej...

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Kaszubska Droga” wybrana do realizacji

Informujemy, że Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, przedstawiona do konkursu przez Lokalną Grupę Działania (LGD) „Kaszubska Droga” została wybrana do realizacji. W dniu 23 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa...
Czytaj więcej...

Zmiana siedziby LGD Kaszubska Droga

Od dnia 4 stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana lokalizacji Biura Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Nowa siedziba Biura LGD „Kaszubska Droga” mieści się w Luzinie przy ul. Józefa Wilczka 7 (I- sze piętro). Szczegółowe ...
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” serdecznie zaprasza do włączenia się w proces opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 wyznaczającej kolejne cele i przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższych latach w naszym ...
Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie Członków LGD Kaszubska Droga – Luzino, 7 maja 2015r. o godz. 18.00

Zarząd LGD Kaszubska Droga zwołuje na dzień 7 maja 2015r. o godz. 18.00 w siedzibie OSP w Luzinie (Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 39) Walne Zgromadzenie Członków LGD Kaszubska Droga.
Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”

XII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” odbędzie się 20.02.2015
Czytaj więcej...

Mikołajkowa wioska LEADER-a w Luzinie

LGD Kaszubska Droga zaprasza na imprezę: "Mikołajkowa wioska LEADER-a", która odbędzie się w sobotę 6 grudnia br. od godz. 10.00 w Luzinie.
Czytaj więcej...

Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozowju LGD Kaszubska Droga – zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy na cykl spotkań konsultacyjnych, aby podsumować dotychczasowe osiągnięcia oddolnego podejścia leader oraz rozpocząć dyskusję nad koncepcją dalszego rozwoju naszego obszaru w oparciu o fundusze europejskie w latach 2014 - 2020 - w poniedzi...
Czytaj więcej...