Orkiestra strażacka z Bojana odgrywa bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym Gminy Szemud. Obecnie spełnia ona te funkcje, które wcześniej spełniała nieistniejąca już Gminna Orkiestra Dęta, a więc uświetniała swą muzyką uroczystości gminne, takie jak np. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obecna jest również na organizowanych na terenie gminy festynach. Nie znaczy to jednak, że aktywność orkiestry strażackiej z Bojana ogranicza się tylko do obszaru Gminy Szemud. Nieraz reprezentowała ona godnie gminę na zewnątrz, czego przykładem może być choćby jej udział w III Zjeździe Społeczności Kaszubskiej, który odbył się 07.07.2001 r. w Wejherowie. Człowiekiem, który ma na swoim koncie szczególnie wiele zasług dla orkiestry, jest Naczelnik OSP Bojano – Alojzy Damaszke, a także dyrygent i instruktor orkiestry – Stefan Hewelt.