Zespół Pieśni i Tańca „Chëcz” zainaugurował swoje występy 23 marca 1996 roku jako Dziecięcy Zespół Kaszubski z Bojana.

W pierwszym okresie choreografem „Chëczy” była pani Ewa Rostankowska, a od 1999 roku pan Edmund Lewańczyk – artysta ludowy z Żukowa. Od samego początku zespół uzyskiwał bardzo pochlebne recenzje. W roku 1996 w Przeglądzie Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych w Kościerzynie uzyskał wyróżnienie i nagrodę za debiut. Natomiast w roku 1997 na tymże festiwalu zdobył II miejsce w kategorii zespołów tańca. Rok później na IV Festiwalu Kaszubskim w Słupsku wśród bardzo licznej grupy zespół zajął II miejsce. Wyróżnienia i dyplomy otrzymał również na przeglądach w Chojnicach i Bydgoszczy. Ogromnym wydarzeniem w dziejach zespołu był udział we mszy papieskiej na sopockim hipodromie. Wszyscy członkowie śpiewali w ponad tysięcznym chórze kaszubskim składającym się z 20 zespołów folklorystycznych pod dyrekcją Mariana Wiśniewskiego. W roku 2000 zespół wraz z kapelą „Koleczkowanie” i orkiestrą dętą z Bolszewa brał udział w VII Festiwalu Kultury Polskiej w Niemczynie na Litwie. Wystąpił również w ramach II Zjazdu Społeczności Kaszubskiej „Pólnie do Norde”. W czerwcu 2001 wspólnie z „Koleczkowianami” występował w tournee we Francji i Niemczech, zaś w lipcu wystąpił w Wejherowie w ramach Festynu Europejskiego połączonego z III Zjazdem Społeczności Kaszubskiej.

Zespół składał się z 14-osobowej grupy młodzieżowej i powstałej ostatnio 12-osobowej grupy dziecięcej. Kierownikiem zespołu był pan Tadeusz Dargacz, laureat „Skry Ormuzdowej”, przyznawanej przez redakcję „Pomeranii” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

W roku 2002 nastąpiło połączenie tego zespołu z Zespołem Regionalnym „Koleczkowianie”, który przybrał nazwę: Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowianie”.

Galeria