Wszelkie informacje urzędowe stanowiące informację publiczną, w tym obowiązujące miejscowe przepisy i regulacje zamieszczane są w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
bip
http://bip.szemud.pl