AWARIE I WYŁĄCZENIA –
INFORMACJE O PRZERWACH W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Sprawdź wyłączenia planowane, bieżące i awarie
pod linkiem:

Awarie i wyłączenia prądu