Droga S6 to planowana droga ekspresowa w układzie docelowej sieci dróg szybkiego ruchu Polski, łącząca Szczeciński Obszar Metropolitalny i drogę ekspresową S3 (węzeł Goleniów), przez Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk z Trójmiastem i autostradą A1 (węzeł Rusocin), o łącznej długości ok. 340 km. Droga ekspresowa S6 ma być trasą dwujezdniową, o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, z całkowicie bezkolizyjnymi skrzyżowaniami.

Projektowana droga ekspresowa S6 jest główną trasą drogową Pomorza przecinającą je w układzie równoleżnikowym i należy do najważniejszych ogniw krajowego systemu komunikacyjnego. Zastąpi w roli głównej arterii obecną drogę krajową nr 6, mając w stosunku do niej zmodyfikowany przebieg na niektórych odcinkach. Lokalnie pełnić będzie funkcję obwodnicy wielu pomorskich miast i miejscowości.

Droga S6 ma także znaczenie dla transportu międzynarodowego, należąc do europejskiego korytarza transportowego, uzupełniającej sieci drogowej TEN-T ustanowionej na lata 2014-2020, prowadzącego z Niemiec poprzez Polskę, Obwód Kaliningradzki, do państw nadbałtyckich. Stanowi część międzynarodowej drogi E28 Berlin – Mińsk Białoruski i pokrywającej się z nią w znacznej mierze Via Hanseatica (Drogi Hanzeatyckiej) – łączącej miasta południowego Bałtyku od Lubeki aż po Rygę, Tallin i Petersburg.

Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku w sprawie trasy S6

Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku w sprawie trasy S6
Czytaj więcej...

Obwieszczenia RDOŚ w Gdańsku w sprawie decyzji środowiskowych dla budowy drogi ekspresowej S6

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała dwa obwieszczenia w sprawie środowiskowych dla budowy drogi ekspresowej
Czytaj więcej...

Pismo Wójta Gminy Szemud

Pismo Wójta Gminy Szemud do Pani Hanny Dzikowskiej Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie trasy S-6
Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta, wraz z przebiegiem lini...
Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej o...
Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie przebiegu trasy S-6

W sierpniu br. Urząd Gminy Szemud otrzymał pismo z GDDKiA w Gdańsku wraz z materiałami graficznymi /mapy/, przedstawiające planowane warianty trasy S-6 na obszarze gminy, które zamieszczamy poniżej. W konkluzji pisma GDDKiA w Gdańsku odczytujemy, iż ...
Czytaj więcej...

Komunikat Rady Gminy Szemud z dnia 6 kwietnia 2010r.

Czytaj więcej...

Oświadczenie Rady Gminy Szemud z dnia 6 kwietnia 2010r.

Czytaj więcej...

Aneks do Protokołu nr 29/2009 z posiedzenia KOPI w dniu 14 lipca 2009r. /przesłany przez GDDKiA/

Czytaj więcej...

Pismo do GDDKiA przedstawiające stanowisko władz Gminy Szemud w sprawie wariantu A2

Czytaj więcej...

Raport z przeprowadzonych konsultacji przesłany przez GDDKiA

Czytaj więcej...

Raport z ankietowania mieszkańców gminy Szemud przesłany przez GDDKiA

Czytaj więcej...

Pismo z GDDKiA w sprawie korekty przebiegu wariantu A-2 Trasy S-6 na obszarze Bojana

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzonej akcji zbierania ankiet w sprawie przebiegu Trasy S-6

Czytaj więcej...

ANKIETA w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud

SZANOWNI MIESZKAŃCY W związku z trwającymi pracami nad wyborem wariantu przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po raz kolejny wystąpiła z prośbą do mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położon...
Czytaj więcej...

Mapy z zaznaczonym podwariantem A2 przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud /przesłane przez GDDKiA/

Spotkanie informacyjne w Bojanie w dniu 03.11.2009r. w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w Bojanie w dniu 3 listopada 2009r. w sprawie trasy S-6

Spotkanie informacyjne w Bojanie w dniu 03.11.2009r. w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Komunikat Rady Gminy Szemud

Czytaj więcej...

Protokół nr 35/2009 z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA w dniu 28 sierpnia 2009r. /przesłany przez GDDKiA/

Czytaj więcej...

Szczegółowe mapy poszczególnych wariantów przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud /przesłane przez GDDKiA/

Szanowni Państwo! Poniżej załączamy szczegółowe mapy poszczególnych wariantów przebiegu Trasy S-6 przez teren naszej gminy. Mapy te - w formacie PDF - otrzymaliśmy dzięki uprzejmości GDDKiA.
Czytaj więcej...