Droga S6 to planowana droga ekspresowa w układzie docelowej sieci dróg szybkiego ruchu Polski, łącząca Szczeciński Obszar Metropolitalny i drogę ekspresową S3 (węzeł Goleniów), przez Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk z Trójmiastem i autostradą A1 (węzeł Rusocin), o łącznej długości ok. 340 km. Droga ekspresowa S6 ma być trasą dwujezdniową, o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, z całkowicie bezkolizyjnymi skrzyżowaniami.

Projektowana droga ekspresowa S6 jest główną trasą drogową Pomorza przecinającą je w układzie równoleżnikowym i należy do najważniejszych ogniw krajowego systemu komunikacyjnego. Zastąpi w roli głównej arterii obecną drogę krajową nr 6, mając w stosunku do niej zmodyfikowany przebieg na niektórych odcinkach. Lokalnie pełnić będzie funkcję obwodnicy wielu pomorskich miast i miejscowości.

Droga S6 ma także znaczenie dla transportu międzynarodowego, należąc do europejskiego korytarza transportowego, uzupełniającej sieci drogowej TEN-T ustanowionej na lata 2014-2020, prowadzącego z Niemiec poprzez Polskę, Obwód Kaliningradzki, do państw nadbałtyckich. Stanowi część międzynarodowej drogi E28 Berlin – Mińsk Białoruski i pokrywającej się z nią w znacznej mierze Via Hanseatica (Drogi Hanzeatyckiej) – łączącej miasta południowego Bałtyku od Lubeki aż po Rygę, Tallin i Petersburg.

Pismo Społecznego Komitetu Protestacyjnego

Pismo Społecznego Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Koleczkowa z dnia 04.08.2009r. do Wójta Gminy w sprawie podjęcia stanowiska n.t. przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Oświadczenie

Oświadczenie Rady Gminy w Szemudzie z dnia 03.08.2009r.
Czytaj więcej...

Protokół

Protokół ze spotkania z dnia 29 lipca 2009r. dot. przebiegu wariantów A i A1 Trasy S6 w Kielnie, zogranizowanego przez komitet protestacyjny mieszkańców Kielna, Brzozówka i Kieleńskiej Huty. (Komitet ponosi odpowiedzialność za treść protokołu)...
Czytaj więcej...

Odpowiedź GDDKiA

Odpowiedź GDDKiA na pismo Wójta Gminy z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie STEŚ dla przebiegu trasy S-6
Czytaj więcej...

Korespondencja Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców

Korespondencja Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic do Wójta Gminy i do Marszałka Województwa w sprawie przebiegu trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Pismo z GDDKiA

Pismo z GDDKiA w sprawie STEŚ dla przebiegu trasy S-6 wraz z protokołem z posiedzenia KOPI w dniu 14 lipca 2009r.
Czytaj więcej...

Odpowiedź Wójta Gminy

Odpowiedź Wójta Gminy dla Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic w sprawie przebiegu trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Protest

Protest Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic w sprawie przebiegu trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Interpelacja poselska

Interpelacja poselska Pana Posła Jerzego Budnika w sprawie przebiegu trasy S-6 w wariancie B
Czytaj więcej...

Pismo Wójta Gminy do Dyrektora Generalnego GDDKiA

Pismo Wójta Gminy do Dyrektora Generalnego GDDKiA w Warszawie podtrzymujące stanowisko władz Gminy Szemud w kwestii przebiegu trasy S-6 w wariancie B
Czytaj więcej...

Stanowisko Powiatu Wejherowskiego

Stanowisko Powiatu Wejherowskiego wyrażające pełne poparcie dla stanowiska władz Gminy Szemud w kwestii przebiegu trasy S-6 w wariancie B
Czytaj więcej...

Protokół

Protokół ze spotkania z dnia 21 lipca 2009r. w Szemudzie w sprawie omówienia sytuacji powstałej w wyniku prezentacji STEŚ II i Opinii ZOPI GDDKiA z dnia 08.07.2009
Czytaj więcej...

Spotkanie

Spotkanie w sprawie omówienia sytuacji powstałej w wyniku prezentacji STEŚ II i Opinii ZOPI GDDKiA z dnia 08.07.2009
Czytaj więcej...

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu przebiegu trasy S - 6 przez teren Gminy Szemud z komentarzem
Czytaj więcej...

Stanowisko Rady Gminy Szemud

Stanowisko Rady Gminy Szemud w sprawie projektu przebiegu trasy S - 6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Pismo do Dyrektora GDDKiA

Pismo do Dyrektora GDDKiA w sprawie projektu przebiegu trasy S - 6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Najnowsze informacje nt. projektu przebiegu trasy S – 6 przez teren Gminy Szemud

W dniu 14 lipca 2009r. w Warszawie w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie Komitetu Opiniującego Plan Inwestycyjny (KOPI) w sprawie najnowszej wersji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego budowy drogi ekspresowej S-6.
Czytaj więcej...

Projekt przebiegu trasy S – 6 przez teren Gminy Szemud

Szanowni Mieszkańcy! Poniżej prezentujemy ważniejsze etapy przebiegu rozmów i konsultacji odnośnie budowy drogi ekspresowej S6.
Czytaj więcej...

Protest Wójta

Protest Wójta w sprawie rozwiązania układu komunikacyjnego na wschodnim terenie gminy
Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie projektowanej trasy S-6

GDDKiA w Gdańsku przekazała informację o terminach spotkań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących przebiegu TRASY S6
Czytaj więcej...