Przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szemud w Bojanie i Koleczkowie w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016”

Zadanie dotyczy budowy boiska w Bojanie z trawy syntetycznej oraz budowy boiska w Koleczkowie o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wykonanej na nieprzepuszczalnej podbudowie z asfaltobetonu
Czytaj więcej...

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie

Zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego budynku szkoły o nowy element zabudowy
Czytaj więcej...

Budowa ul. Myśliwskiej w Szemudzie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 210,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m.
Czytaj więcej...

Budowa drogi Koleczkowo – Kielno (ul. Jeziorna)

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 480,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,50 m.
Czytaj więcej...

Modernizacja nawierzchni ul. Tredera w Kielnie i utwardzenie nawierzchni ulicy Jeziornej w Koleczkowie

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami jumb odcinka drogi gminnej w msc. Koleczkowo i Kielno o długości 1.840,00 m o szer. 4 m. (10262 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Siłownia na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej w Częstkowie

Zadanie dotyczy budowy siłowni zewnętrznej wyposażonej w urządzenia do wykonywania ćwiczeń oraz ustawienia ławek, stojaków na rowery oraz budowy ciągów pieszych
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb ul. Różowa w msc. Karczemki

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Karczemki (ul. Różowa 1280 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb ul. Chłopska, Bociania i Matejki w msc. Dobrzewino, Karczemki i Kielno

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Dobrzewino, Karczemki i Kielno (ul. Chłopska 250 szt. płyt i ul. Bociania 654 szt. płyt oraz ul. Matejki 381 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Modernizacja nawierzchni ulicy Aleksandra Labudy w Szemudzie

Zadanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej i nawierzchni z kostki brukowej.
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb ul. Klasztorna, Polna i Asnyka w msc. Grabowiec, Szemud i Kamień

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Grabowiec, Szemud i Kamień (ul. Klasztorna 719 szt. płyt i ul. Polna 472 szt. płyt oraz ul. Asnyka 70 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb ul. Jeziorna, Stary Trakt i Wadowicka w msc. Kielno i Warzno

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Kielno i Warzno (ul. Jeziorna 132 szt. płyt i ul. Stary Trakt 600 szt. płyt oraz ul. Wadowicka 347 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb ul. Marchowska, Świerkowa i Husarska w msc. Koleczkowo

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Koleczkowo (ul. Marchowska 760 szt. płyt i ul. Świerkowa 162 szt. płyt oraz ul. Husarska 636 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb ul. Młyńskiej, Hippicznej i Gwiezdnej w msc. Koleczkowo

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Koleczkowo (ul. Młyńska 600 szt. płyt i ul. Młyńska i Hippiczna 614 szt. płyt oraz ul. Gwiezdna 1417 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb ul. Leśnej w msc. Koleczkowo – etap I i II

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Koleczkowo (ul. Leśna etap. I 1590 szt. płyt i ul. Leśna etap. II 1454 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Budowa drogi Jeleńska Huta – Łebieńska Huta (połączenie)

Zadanie dotyczy budowy drogi na odcinku 1305,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m.
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Bojano 2 -II post.

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Bojano (ul. Na Dambnik, Brzozowa i Bursztynowa 3256 szt. płyt i ul. Sosnowe Wzgórze 6A 1350 szt. płyt oraz ul. Sosnowe Wzgórze 6B 266 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Modernizacja ul. Szkolnej w Łebnie

Zadanie dotyczy budowy drogi na odcinku 100,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m.
Czytaj więcej...

Utwardzenie drogi na ul. Dworskiej w Dobrzewinie

Zadanie dotyczy budowy drogi na odcinku 154,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 5,00 m.
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Bojano – ul. Wrzosowa i Lesoki

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Bojano (ul. Wrzosowa i Lesoki 2426 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie poboczy wzdłuż ulicy Letniskowej w Kamieniu

Zadanie dotyczy wykonania utwardzonego pobocza wraz z wykonaniem przepustu przy ul. Letniskowej oraz wykonanie schodów przy jeziorze Wysoka
Czytaj więcej...