Upublicznienie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach opublikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej zaktualizowaną wersję Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Czytaj więcej...

Kąpielisko w Kamieniu ponownie otwarte!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.08.2013r. po ponownej kontroli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie zezwolił na ponowne otwarcie kąpieliska w Kamieniu.
Czytaj więcej...

Przedszkole w Łebnie

Wójt Gminy Szemud zaprasza osoby zaintersowane do składania ofert na utworzenie i prowadzenie przedszkola w miejscowości Łebno.
Czytaj więcej...

Festyn w Szemudzie

Serdecznie zapraszamy na festyn sołecko - rodzinny w Szemudzie.
Czytaj więcej...

Przyłączenia do gazu

Wójt zwraca się do zainteresowanych mieszkańców o możliwie szybkie składanie wniosków o przyłączenie do sieci gazowej.
Czytaj więcej...

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie systemu gospodarki odpadami

W środę 31 lipca 2013r. w Szemudzie odbyło się spotkanie władz gminy z mieszkańcami z udziałem przedstawicieli firm wywozowych.
Czytaj więcej...

Utylizacja azbestu na terenie gminy

Przypominamy, że do roku 2032 wszyscy mieszkańcy mają bezwzględny obowiązek usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
Czytaj więcej...

Wyprawka szkolna

W tym roku programem objęci są uczniowie zaczynający naukę w klasach I – III i klasie V szkoły podstawowej. Wsparcie otrzymają także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczni...
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga zaprasza na III Piknik Historyczny w Wejherowie

LGD Kaszubska Droga zaprasza na III Piknik Historyczny, który odbędzie się w Amfiteatrze Miejskim w Wejherowie 18 sierpnia 2013r.
Czytaj więcej...

Dożynki w Koleczkowie

Uprzejmie informujemy, że tegoroczne dożynki gminne odbędą się w Koleczkowie w dniu 8 września br.
Czytaj więcej...

Program badawczy „Razem o łupkach”

Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych FREE przeprowadza badanie ankietowe w ramach programu "Razem o łupkach" w zakresie możliwości eksploatacji złóż gazu łupkowego. Patronat nad badaniami objął Marszałek Województwa Pomorskiego p. Mieczysław Struk....
Czytaj więcej...

Kąpielisko w Kamieniu ponownie nieczynne

Z przykrością informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie ponownie nakazał tymczasowe zamknięcie kąpieliska z uwagi na zakwit sinic.
Czytaj więcej...

Odpowiedź do zapytania ofertowego na zakup oraz dostawę artykułów szkolnych

Odpowiedź do zapytania ofertowego z dnia 30.07.2013r.
Czytaj więcej...

Kąpielisko w Kamieniu ponownie otwarte

W dniu 01.08.2013r. po ponownej kontroli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie zezwolił na ponowne otwarcie kąpieliska w Kamieniu
Czytaj więcej...

Nowe numery kontaktowe w sprawie odpadów

Informujemy, iż do dyspozycji mieszkańców sektora II, który obsługuje lider konsorcjum REMONDIS w skład, którego wchodzi AGORA uruchomił dodatkowe numery telefonów do kontaktu.
Czytaj więcej...

Informacja z dnia 24.07.2013

Informacja z dnia 24 lipca 2013r. o działalności Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę artykułów szkolnych

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę artykułów szkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie – Przedszkole Samorządowe w Koleczkowie
Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie wywozu odpadów komunalnych

W dniu 31 lipca 2013r. (środa) o godz. 19.00 w hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie (sala korekcyjna) odbędzie się spotkanie w sprawie oceny pierwszego miesiąca funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami.
Czytaj więcej...

Kąpielisko w Kamieniu tymczasowo nieczynne!

W dniu 26.07.2013r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie na podstawie przeprowadzonej w tymże dniu kontroli kąpieliska w Kamieniu stwierdził, że woda jeziora Wysoka-Wycztok w obrębie wykorzystywanym na cele kąpieliska nie nadaje się n...
Czytaj więcej...

Zapraszamy do Łebna na konkurs KARAOKE

Zapraszamy do Łebna na konkurs KARAOKE. Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie organizuje wakacyjny konkurs
Czytaj więcej...