Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla budowy drogi S6

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku sygnatura RDOŚ-Gd-WOO.4222.4.2019.AJ.9 z dnia 11 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi ekspresow...
Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bojanie i Dobrzewinie

Drodzy Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że w związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości BOJANO i DOBRZEWINO mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody i obejmują BOJANO ul. Zachodnia, ul. Rydzowa, ul. Jagodowa, ul. Poległych Żołnier...
Czytaj więcej...

Dzień Seniora 2019

Przypominamy, że już niebawem kolejny Dzień Seniora.
Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie z przedsiębiorcami

Zaproszenie na spotkanie z przedsiębiorcami
Czytaj więcej...

ASF – Uwaga!

1.Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-przypadkach-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-na-terytorium-Pol...
Czytaj więcej...

Wyniki wyborów parlamentarnych na terenie naszej gminy

Poniżej zamieszczamy wyniki wyborów parlamentarnych na terenie naszej gminy. Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (13.10.2019)
Czytaj więcej...

Pomorskie Forum EtnoPomorze

Szanowni Państwo, Zarząd Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza mieszkańców i członków organizacji pozarządowych/instytucji publicznych z powiatu wejherowskiego na Pomorskie Forum EtnoPomorze, które odbędzie się w dnia...
Czytaj więcej...

Konkurs meldunkowy – losowanie

Szanowni Mieszkańcy! Wójt Gminy informuje, że dnia 21.10.2019 r. o godz. 15: 00 odbędzie się publiczne losowanie nagrody za trzeci kwartał 2019 roku w ogłoszonym konkursie meldunkowym w sali narad (budynek B). Wszystkich zainteresowanych, którzy speł...
Czytaj więcej...

Ogłoszenia, komunikaty i inne informacje wyborcze

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP – 13 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU KOMUNIKATY I OBWIESZCZENIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SŁUPSKU Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019r. Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmow...
Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Czytaj więcej...

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020 Koła Łowieckiego ,,Słonka”

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020. Plan polowań zbiorowych 2019-2020 Dominik Szefer Sekretarz Koła Łowieckiego ,, Słonka” Pruszcz Gdański
Czytaj więcej...

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” ul. J.Wybickiego 38, 84-207 Bojano

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” ul. J.Wybickiego 38, 84-207 Bojano W dniu 08.10.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku...
Czytaj więcej...

Zakwalifikowaliśmy się do dofinansowania!!! – w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – edycja 2019

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Szemud zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – edycja 2019, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gos...
Czytaj więcej...

Oferta Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego „Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Gdynia”

Oferta Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego „Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Gdynia” ul. św. Józefa 5, 84-207 Bojano W dniu 07.10.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o...
Czytaj więcej...

Prezes GPK Szemud Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko zarządcy dróg gminnych.

Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko zarządcy dróg gminnych. Szczegóły w poniższej ofercie. OGŁOSZENIE: ZARZĄDCA DRÓG
Czytaj więcej...

Stypendia Rady Gminy

Czytaj więcej...

Milion złotych od Prezesa Rady Ministrów na dofinansowanie rozbudowy szkoły w Kielnie

Gmina Szemud uzyskała od Prezesa Rady Ministrów z rezerwy rządowej kwotę 1 mln zł na dofinansowanie rozbudowy szkoły w Kielnie.
Czytaj więcej...

Uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Bojanie

Komisarz Wyborczy w Słupsku dokonał uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Bojanie. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku
Czytaj więcej...

Wybory sołeckie w Sołectwie Łebno

Informuję, że w związku z niedokonaniem wyboru władz sołeckich Sołectwa Łebno w terminie określonym Zarządzeniem nr 160/V/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia w Gminie Szemud wyborów władz sołeckich oraz w związku ze złożoną przez...
Czytaj więcej...

Szkolenie dla obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szemud

Poniżej zamieszczamy Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie terminów I posiedzeń oraz szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych w w Gminie Szemud. Jednocześnie przypominamy, że obecność w pracach komisji jest obowiązkowa. S...
Czytaj więcej...