Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie Pismo PLW Nikola Broszczak Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Czytaj więcej...

Akcja przewonienia gazu ziemnego ,,JESIEŃ 2019”

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje o kolejnej akcji przewonienia gazu ziemnego pn.: ,,JESIEŃ 2019” Akcja przewonienia gazu ziemnego ,,JESIEŃ 2019”
Czytaj więcej...

Akcja krwiodawstwa w Kielnie

Akcja krwiodawstwa w Kielnie pn. „Podaruj krew, uratuj życie!” – relacja filmowa:
Czytaj więcej...

Zapraszamy na zawody sportowo-pożarnicze dla drużyn strażackich

Gmina Szemud informuje że w dniu 8 września w niedzielę o godz. 13.00 w Kielnie przy ul. Oliwskiej /skrzyżowanie z ul. Polną/,odbędą się zawody sportowo-pożarnicze dla drużyn strażackich dorosłych i młodzieżowych. Zapraszamy wszystkich do kibicowania...
Czytaj więcej...

GPK Szemud Sp. z o.o. ostrzega o fałszywych SMS-ach dotyczących płatności za wodę.

GPK Szemud Sp. z o.o. ostrzega o fałszywych SMS-ach dotyczących płatności za wodę. Przedsiębiorstwo nie informuje poprzez sms o wysokości kwoty z tytułu nieopłaconych faktur. Informacje dotyczące płatności można uzyskać pod numerem telefonu (58) 676 ...
Czytaj więcej...

Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 – relacja filmowa:
Czytaj więcej...

Oferta Kaszubskiego Klubu Sportowego SFORA ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano

Oferta Kaszubskiego Klubu Sportowego SFORA ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano W dniu 02.09.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontar...
Czytaj więcej...

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy OBJAZDOWY ODBIÓR WIELKOGABARYTÓW odbędzie się w terminie 30.09.2019 r. – 11.10.2019 r. Zamiar oddania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić w terminie od 02.09.2019 r. do 25.09.2019r. osobiście lub telefonicznie pod numer (58)...
Czytaj więcej...

Zaproszenie na zawody konne w dniu 31.08.2019

Zrzeszenie Kaszubskich Woźniców zaprasza na zawody konne w dniu 31.08.2019
Czytaj więcej...

Zaproszenie na Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego

W dniach 24-26 września w Oddziale ZUS w Gdańsku odbędą się Międzynarodowe Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego. Eksperci niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej Deutsche Rentenversicherung (DRV) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), będą udzie...
Czytaj więcej...

Segregacja odpadów będzie obowiązkowa

Drodzy mieszkańcy Gminy Szemud, informujemy, że dnia 22 sierpnia 2019 opublikowana została Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza szereg zmian w dotychczasowych zasadach gospo...
Czytaj więcej...

UWAGA! Zmiana terminu zebrania wiejskiego w Kielnie

Informujemy, że zmianie uległ termin zebrania wiejskiego w Kielnie, które odbędzie się 2 września 2019 o godz. 19.00 (II termin – 2 września 2019 godz. 19.30).
Czytaj więcej...

XIII Plener Rzeźbiarski

XIII Plener Rzeźbiarski – relacja filmowa.
Czytaj więcej...

Ostrzeżenie IMGW

26.08.PMW_STAN_20190826092954
Czytaj więcej...

Rajd „Rowerem Po Kaszubskiej Drodze”

Zapraszamy na Rajd „Rowerem Po Kaszubskiej Drodze”. Przebieg trasy Rajdu Regulamin rajdu
Czytaj więcej...

To już ostatnie dni wakacji – zapraszamy na kąpielisko

To już ostatnie dni wakacji – zapraszamy na kąpielisko. Najnowsze wyniki badania wody: Jezioro Wysoka -Wycztok w Kamieniu (23.08.2019)
Czytaj więcej...

Zaproszenie na Dożynki Gminne w Szemudzie

Rozkład jazdy autobusów PKS Gdynia  
Czytaj więcej...

Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy – 2019

W związku z dożynkami Województwa Pomorskiego w Kartuzach w dniu 22 września 2019 roku, Wojewoda Pomorski, zgodnie z tradycją związaną z obchodzonym Świętem Plonów wieńczącym pomyślne zbiory, ogłosił konkurs na wieniec Dożynkowy. Zachęcamy koła gospo...
Czytaj więcej...

IRONMAN 2019 – relacja filmowa

IRONMAN 2019 – relacja filmowa  
Czytaj więcej...

Bieg Lesoków 2019

Bieg Lesoków 2019 – relacja filmowa
Czytaj więcej...