Zapraszamy na Noc Kupały

Zapraszamy na Noc Kupały – Przetoczyno 18 czerwca br. od godz. 15.00.
Czytaj więcej...

Losowanie nagród w konkursie meldunkowym odbędzie się 9 czerwca br.

Szanowni Mieszkańcy! Wójt Gminy ogłosił konkurs meldunkowy, który polega na tym, że osoby które dokonają nowych czynności meldunkowych na terenie gminy Szemud w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku, wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród....
Czytaj więcej...

Badanie GUS

W terminie od l czerwca do 15 lipca 2017 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2. Szczegóły w p...
Czytaj więcej...

UWAGA – zmiana ustawy o ochronie przyrody

Informujemy, że 11 maja br. sejm uchwalił nowelizację ustawy  z dnia  16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, wprowadzając tym samym kilka zmian prawnych, w zakresie usuwania drzew w tym m.in.:   1) przywrócenie regulacji nakazujących koniecz...
Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenie dla płatników składek ZUS

W piątek 9 czerwca 2017 r. w Inspektoracie ZUS w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 294 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla płatników składek na temat: Zasady ustalania ustawodawstwa właściwego oraz niezbędna dokumentacja przy ubieganiu się o wydanie z...
Czytaj więcej...

Gmina uzyskała dofinansowanie 52 tys. zł na zakup nowości czytelniczych

Informujemy, że Wojewoda Pomorski udzielił Gminie Szemud – organowi prowadzącemu szkoły dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Pri...
Czytaj więcej...

Przypominamy – od dziś obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Uwaga – zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych! Szanowni Mieszkańcy! Minęły trzy miesiące odbioru odpadów komunalnych z Gminy Szemud przez nową firmę wywozową. W tym czasie otrzymaliśmy od Państwa wiele cennych uwag i wskazówek dotyczą...
Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi
Czytaj więcej...

Gmina Szemud uzyskała ponad 8,5 mln dofinansowania

Czytaj więcej...

Informacja nt. realizacji „Programu Utwardzania Dróg Gminnych Płytami Yomb” Stan na dzień 12 maja 2017 roku

„Program Utwardzania Dróg Gminnych Płytami Yomb” powstał z inicjatywy przez wójta Ryszarda Kalkowskiego w 2013 roku i realizowany jest corocznie w okresie jesiennym. Obecnie gmina przystępuje do realizacji jego 4 edycji. Przypominamy, że Program zakł...
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga ogłasza nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozw...
Czytaj więcej...

Trwają prace drogowe

Trwają prace drogowe. Na drodze gminnej Karczemki-Tuchom wykonano konserwację poboczy drogi wraz z zebraniem piasku. Bogdan Hewelt
Czytaj więcej...

Decyzja w sprawie rozpoczęcia realizacji Trasy Kaszubskiej S6 podjęta, ale w ograniczonym zakresie

W piątek 19 maja br. zapadła decyzja o rozpoczęciu drugiego etapu postępowania przetargowego dotyczącego budowy drogi ekspresowej S6 /Trasy Kaszubskiej/. W Wejherowie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa , odpowiedzialny za...
Czytaj więcej...

Bieżące prace drogowe

W ostatnim tygodniu zrealizowano kolejne bieżące prace w zakresie utrzymania dróg: w Szemudzie, ul. Armatowskiego – odtworzenie biegu drogi i utwardzenie gruzem droga Kielno – Koleczkowo – konserwacja poboczy drogi Bogdan Hewelt
Czytaj więcej...

ZUS w Wejherowie zaprasza płatników składek na bezpłatne szkolenie

W dniu 26.05.2017 r. w Inspektoracie ZUS w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 294 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla płatników składek na temat: Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP przez osoby rozpoczynające...
Czytaj więcej...

Stypendia pomostowe

Poniżej zamieszczamy informację na temat stypendiów pomostowych oraz regulamin ich przyznawania. Program stupendium Regulamin przyznawania stypendium
Czytaj więcej...

Dzień Dawcy Szpiku

Zapraszamy do udziału w poniższej akcji!
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Szemudzie z siedzibą przy ul. Szkolnej 4, 84 – 217 Szemud, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Szczegóły w poniższym załączniku: Ogłoszenie o konkur...
Czytaj więcej...

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie Trasy Kaszubskiej

Z ostatnich informacji, jakie dotarły do Urzędu Gminy w Szemudzie wynika, że Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6 pismem z dnia 7 marca 2017 r. wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego i Ministra Infrastruktury i Budownict...
Czytaj więcej...

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Szemudzie  PRZYPOMINA,  że odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w terminie  27.05.2017 r. – 31.05.2017 r. Szczegóły w załączniku poniżej. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – informacja
Czytaj więcej...