Ostatnie umowy „unijnego” projektu podpisane…

Ostatnie umowy „unijnego” projektu podpisane… W dniu 24.07.2019r. Wójt Gminy Szemud podpisał ostatnią umowę z wykonawcą w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Kol...
Czytaj więcej...

UNIJNY PROJEKT W REALIZACJI…

Gmina Szemud podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie Gminy Szemud” z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego I...
Czytaj więcej...

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Gmina Szemud w partnerstwie z gminami: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Miejską Reda, Miejską Wejherowo oraz Wejherowo, realizuje projekt pn. „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla ...
Czytaj więcej...

Gmina Szemud uzyskała ponad 8,5 mln dofinansowania

Czytaj więcej...

Czyste Powietrze Pomorza  (edycja 2017) – nabór wniosków o udzielenie dotacji na modernizację źródeł ciepła

Gmina Szemud po raz kolejny planuje przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  pn. „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2017. W związku z powyższym Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór wniosków o udz...
Czytaj więcej...

Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2017)

Wójt Gminy Szemud  po raz kolejny zamierza uzyskać dotację na zmianę sposobu ogrzewania z kotła opalanego węglem na  ogrzewanie ekologiczne, uczestnicząc w konkursie „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochr...
Czytaj więcej...

Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2016) – konkurs i nabór wniosków

Urząd Gminy w Szemudzie informuje o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud Gmina Szemud planuje przystąpić do konkursu pn. „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2016)” organizowanym prze...
Czytaj więcej...

Zapraszamy na konsultacje na temat możliwości pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej

W dniu 9 marca br. (poniedziałek) w sali narad Urzędu Gminy (budynek B) w godzinach od 9.00 do 12.00 dostępny będzie dla Państwa przedstawiciel (konsultant) Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane możliwością skorz...
Czytaj więcej...

Uzyskaliśmy kolejne dofinansowanie

W dniu 25 sierpnia br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodo-ściekowej na...
Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę artykułów szkolnych

Zapytanie ofertowe na „Zakup oraz dostawa artykułów szkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie – Przedszkole Samorządowe w Koleczkowie w ramach realizacji projektu pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku ...
Czytaj więcej...

Festyn rodzinny w Szemudzie

W dniu 25 sierpnia br. odbył się w Szemudzie kolejny festyn sołecko-rodzinny.
Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę artykułów szkolnych

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę artykułów szkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie – Przedszkole Samorządowe w Koleczkowie
Czytaj więcej...

Konferencja w Kielnie z udziałem Wiceministra Rolnictwa

W dniu 15 maja br. w Kielnie miała miejsce, zorganizowana przez Pomorską Izbę Rolniczą, konferencja p.t.: „Szanse rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w perspektywie finansowej UE 2014-2020”.
Czytaj więcej...

Gmina uzyskała kolejne dofinansowanie

Gmina uzyskała zapewnienie dofinansowania zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 3.005...
Czytaj więcej...

Nabór uzupełniający dzieci 3-4 letnich do grupy przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym w Koleczkowie

Gmina Szemud ogłasza nabór uzupełniający dzieci 3-4 letnich do grupy przedszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Koleczkowie – Przedszkole Samorządowe w Koleczkowie w ramach Projektu pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowani...
Czytaj więcej...

ARiMR o/Gdynia oferuje pracę na stanowisku inspektora

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor Inspektor ds. kontroli terenowych w Biurze Kontroli na Miejscu Pomorskiego Oddziału Regionalnego.
Czytaj więcej...

Bezpłatne konsultacje „Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne dla rodziców”

Wójt Gminy Szemud, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie oraz Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie zapraszają na bezpłatne konsultacje „Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne dla rodziców”, które odbędą się w Zespole ...
Czytaj więcej...

Kolejny wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach LEADER’a

Gmina wnioskuje o pomoc finansową do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 ( PROW) – Działanie – Odnowa Wsi - ścieżką LEADER poprzez LGD ”Kaszubska Droga”. W dniu 07.11.2011r. został złożony wniosek Gminy Szemud pt: Rozbudowa boiska sportowe...
Czytaj więcej...

PO Kapitał Ludzki

Gmina Szemud podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „ DZIECI TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ – WSPARCIE UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY SZEMUD W RAMACH ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH”
Czytaj więcej...

Program COMENIUS Partnerskie Projekty Regio

Rozpoczynamy realizację nowego projektu z Litwą: COMENIUS Regio pt. „Edukacja uczniów wraz z rodziną”
Czytaj więcej...