Budowa drogi Łebieńska Huta – Otalżyno – I etap 270 m

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi o szerokości 4 m i długości 270 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych.
Czytaj więcej...

Wykonanie elewacji szkoły w Łebieńskiej Hucie – etap IV

Zakres inwestycji obejmował wykonanie elewacji: przybudówki i jednej ściany ("G"), kominów, murków ogniowych oraz wymianę drzwi do kotłowni.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika przy ul. Kartuskiej od posesji p. Gruba do posesji p. Pawelczyk w Łebnie

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika z kostki brukowej betonowej czerwonej - ok. 122,30 m2 oraz z szarej - ok. 201,60 m2.
Czytaj więcej...

Budowa oświetlenia w okolicach skrzyżowania ulic Otalżyńskiej z Jeziorną w Donimierzu

Zakres inwestycji obejmował montaż i stawianie latarni ulicznej - 1 szt., oraz montaż szafy SO.
Czytaj więcej...

Położenie dywanika asfaltowego na drodze Rębiska – Leśno (Szpic Góra) – II etap

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej o łącznej długości ok. 102,8 m oraz ułożenie betonowego ścieku korytowego.
Czytaj więcej...

Budowa drogi Kowalewo – Kłosówko ok. 235 mb – III etap we wsi Leśno

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej szerokości 4 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych oraz zabudowań indywidualnych. Budowa zjazdów na posesję i drogi poprzeczne.
Czytaj więcej...

Budowa drogi Donimierz – Otalżyno ok. 250 mb – I etap

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej szerokości 4 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych oraz zabudowań indywidualnych. Budowa skrzyżowań, zjazdów na posesję i drogi poprzeczne.
Czytaj więcej...

Budowa drogi gminnej Szemud – Grabowiec ok. 420 mb

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej szerokości 4 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych oraz zabudowań indywidualnych. Budowa zjazdów na posesję i drogi poprzeczne.
Czytaj więcej...

Budowa drogi gminnej Kamień – Kowalewo ul. Letniskowa (od Rybarni w kierunku Kowalewa) ok. 220 mb – II etap

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej szerokości 4 m wraz z podłączeniem do istniejących dróg poprzecznych oraz zabudowań indywidualnych. Budowa skrzyżowań i zjazdów na posesję i drogi.
Czytaj więcej...

Budowa oświetlenia przy ul. Kamieńskiej w Koleczkowie – II etap

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie słupów oświetleniowych nr 12/1, 14/1, 16/1, 18/1 - 4 szt. oraz montaż tabliczek bezpiecznikowych i opraw lamp.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika do szkoły w Jeleńskiej Hucie – II etap

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika z brukowej kostki betonowej 130 m2, wykonanie nawierzchni gruntowej z kruszywa łamanego i z kostki brukowej betonowej oraz umocnienie skarp, rowów i ścieków.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Łebnie ul. Smażyńska

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości ok. 588 m wraz z 5 sięgaczami wodociągowymi o długości ok. 35 m.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Przetoczynie ul. Malinowa

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości ok. 991 m wraz z 13 sięgaczami wodociągowymi o długości 35,5 m.
Czytaj więcej...

Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrzewinie (EKOLAN) – ułożenie kabli

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN w tym ułożenie kabli ok 1276 m oraz ułożenie rur osłonowych ok. 135 m.
Czytaj więcej...

Budowa drogi w Szemudzie ul. Kwidzińskiego – II etap

Zakres inwestycji obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ok. 720,00 m2 oraz z kostki betonowej gr. 8 cm o długości ok. 225,00 m2 wraz z budowę chodnika z kostki betonowej szarej o długości 322...
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Częstkowie ul. Sosnowa

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości ok. 232,0 mb oraz wykonanie 4 przyłączy wodociągowych.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 447,5 mb oraz wykonanie 2 przyłączy wodociągowych.
Czytaj więcej...

Adaptacja budynku komunalnego w Koleczkowie na przedszkole

Zakres inwestycji obejmował przebudowę, wyremontowanie oraz przystosowanie pomieszczeń w dawnym budynku komunalnym na cele przedszkolne. Wymieniono instalację elektryczną i sanitarną. Utworzono podjazd dla wózków inwalidzkich oraz wyposażono sale zaj...
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Lipowa

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości ok. 326 mb wraz z 17 sięgaczami wodociągowymi o długości 116 mb.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie ul. Hetmańska

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej ok. 217 mb wraz z 9 sięgaczami wodociągowymi o długości ok 39 mb.
Czytaj więcej...