Budowa sieci wodociągowej w Kamieniu ul. Beżowa i Jastrzębia

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 467,55 mb, 3 zasuw żeliwnych kołnierzowych, 3 hydrantów nadziemnych z zasuwą żeliwną kołnierzową oraz 18 przyłączy wodociągowych.
Czytaj więcej...

Budowa drogi Szemud – Grabowiec (ul. Myśliwska) – II etap

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej o łącznej długości ok. 600m, wzmocnienie podbudowy poprzez wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego kruszywem naturalnym-pospółką, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysow...
Czytaj więcej...

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (budowa drogi Będargowo-Zęblewo II etap i modernizacja drogi Zęblewo-Będargowo III etap)

Zakres inwestycji obejmował wykonanie odcinka drogi gruntowej o łącznej długości ok. 780 mb i szerokości nawierzchni 3,20 m. Modernizacja obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 7 cm na podbudowie z kruszywa o grubości 15 cm w...
Czytaj więcej...

Modernizacja drogi gminnej Kowalewo-Kłosówko – III etap w km od 0+880 do 1+080 (długość 200mb)

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie odcinka drogi gminnej o długości ok. 200 mb i szerokości nawierzchni 4 m. Modernizacja obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa mineralnego grubości 15 cm wraz z ...
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej Kamień – Kieleńska Huta dz. nr 196/3 na odcinku dł. 150 mb

Zakres inwestycji obejmował wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku długości 150 mb w tym: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej grysowo - ż...
Czytaj więcej...

Wykonanie elewacji szkoły w Łebieńskiej Hucie – etap III

Zakres inwestycji obejmował wykonanie izolacji i ocieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian elewacyjnych styropianem grubości 12 cm, wykonanie wyprawy elewacyjnej i pomalowanie farbą silikonową, wymianę obróbek blacharskich w tym okapów okien...
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 2580,7 m wraz z przyłączami do 7 działek. Zamontowano również 8 hydrantów nadziemnych z zasuwą.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika wzdłuż ul. Jeziornej w Kielnie

Zakres inwestycji obejmował demontaż i utylizacje krawężników, ułożenie kostki brukowej betonowej szarej na podsypce cementowo - piaskowej na długości ok. 138 mb, ułożenie kostki brukowej betonowej czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej na zjeźd...
Czytaj więcej...

Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności dla mieszkańców Łebna i wsi sąsiednich

Zakres inwestycji obejmował przebudowę boiska sportowego, budowę amfiteatru, budowę ciągów komunikacyjnych - pieszo jezdnych, budowę chodników i ogrodzeń wraz z ekranami ochronnymi boiska - piłko chwytami oraz wzmocnienie istniejącej skarpy przez p...
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Łebnie ul. Spokojna

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 200,5 mb wraz z przyłączami do 9 działek. Zamontowano również 2 hydranty nadziemne z zasuwami żeliwnymi kołnierzowymi.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Bojanie ul. Warszawska i Abrahama

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości 164,5 mb wraz z przyłączami do 5 działek.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Bojanie do działek nr 171

Zakres inwestycji obejmował wykonanie dwóch odcinków sieci wodociągowej o długości ok. 445,05m wraz z przyłączami do 5 działek. Zamontowano również trzy hydranty nadziemne z zasuwą.
Czytaj więcej...

Budowa wodociągu w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren Dewelopera Cadena) ul. Łabędzia

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 344,80 mb, 3 hydrantów nadziemnych oraz 18 sięgaczy wodociągowych.
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Gdyńskiej w Kowalewie

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 4 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bojano (ul. Wrzosowa i ul. Lesoki)

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 10 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Modernizacja łącznika przy Gimnazjum w Szemudzie

Zakres inwestycji obejmował naprawienie powierzchni ścian, czyszczenie ścian, naprawienie powierzchni sufitu, oczyszczenie sufitu, okładziny ścian i sufitu, malowanie ścian i sufitu, osadzenie korytka odwadniającego, montaż studzienki i montaż odbojn...
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Jarzębinowej / ul. Leśnej w Kielnie

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 4 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Polnej w Szemudzie

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 5 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Gdańskiej w Kamieniu (w kierunku Szemuda)

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN, oraz montaż i stawianie 4 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Kaszubskiej w Kielnie

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości ok. 464 m wraz z 19 przyłączami kanalizacyjnymi.
Czytaj więcej...