Utwardzenie płytami jumb ul. Leśnej w msc. Koleczkowo – etap I i II

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Koleczkowo (ul. Leśna etap. I 1590 szt. płyt i ul. Leśna etap. II 1454 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Budowa drogi Jeleńska Huta – Łebieńska Huta (połączenie)

Zadanie dotyczy budowy drogi na odcinku 1305,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m.
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Bojano 2 -II post.

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Bojano (ul. Na Dambnik, Brzozowa i Bursztynowa 3256 szt. płyt i ul. Sosnowe Wzgórze 6A 1350 szt. płyt oraz ul. Sosnowe Wzgórze 6B 266 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Modernizacja ul. Szkolnej w Łebnie

Zadanie dotyczy budowy drogi na odcinku 100,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m.
Czytaj więcej...

Utwardzenie drogi na ul. Dworskiej w Dobrzewinie

Zadanie dotyczy budowy drogi na odcinku 154,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 5,00 m.
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Bojano – ul. Wrzosowa i Lesoki

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Bojano (ul. Wrzosowa i Lesoki 2426 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie poboczy wzdłuż ulicy Letniskowej w Kamieniu

Zadanie dotyczy wykonania utwardzonego pobocza wraz z wykonaniem przepustu przy ul. Letniskowej oraz wykonanie schodów przy jeziorze Wysoka
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Leśno i Kowalewo

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Leśno (ul. Dworska 2560 szt. płyt) Kowalewo (ul. Na Zagajnik 600 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Bojano 3

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Bojano (ul. Źródlana 140 szt. płyt i ul. Partyzantów Kaszubskich 2277 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Bojano

Zadanie dotyczy utwardzenia dróg płytami yomb w msc. Bojano (ul. Majora Bojana 3404 szt. płyt i ul. Stefana Batorego 377 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Łebno i Szemudzka Huta

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Łebno (ul. Smażyńska 2000 szt. płyt) i Szemudzka Huta (ul. Wysoka 636 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Budowa punktu zbiórki odpadów selektywnych w Szemudzie

Zadanie dotyczy budowy punktu zbiórki odpadów selektywnych, utwardzenie placu kostką, ogrodzenie oraz dostarczenie kontenerów
Czytaj więcej...

Budowa punktu zbiórki odpadów selektywnych w Kielnie

Zadanie dotyczy budowy punktu zbiórki odpadów selektywnych, utwardzenie placu kostką i dostarczenie kontenerów
Czytaj więcej...

Zagospodarowanie centrum wsi Donimierz

Zadanie dotyczy budowy wielopokoleniowego placu zabaw, ogrodzenie terenu, montażu obiektów małej architektury oraz urządzeń siłowni zewnętrznej
Czytaj więcej...

Modernizacja ulicy Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 990,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m
Czytaj więcej...

Budowa ulicy Jeziornej w Łebieńskiej Hucie – kontynuacja

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 1030,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m
Czytaj więcej...

Modernizacja ulicy Bursztynowej w Głazicy

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 398,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m
Czytaj więcej...

Utwardzenie ul. Strażackiej w Łebnie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 310,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,50 m
Czytaj więcej...

Budowa nawierzchni ulicy Wzgórze w Rębiskach

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 406,61 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 5,00 m
Czytaj więcej...

Utwardzenie ulicy Łebieńskiej w Częstkowie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 300,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m
Czytaj więcej...