Utwardzenie nawierzchni ulicy Szwajcarskiej w Zęblewie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 200,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 3,00 m
Czytaj więcej...

Utwardzanie ulicy Morelowej w Kieleńskiej Hucie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 350,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 3,00 m
Czytaj więcej...

Dostawa 29.000 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg

Zadanie obejmuje dostawę, transport oraz rozładunek 29.000 sztuk nowych płyt drogowych wielootworowych typu JUMB
Czytaj więcej...

Modernizacja hali sportowej w Szemudzie

Zadanie dotyczy wykonania: a) nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej - kostka szara chodnik - 305 m2 b) nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kos...
Czytaj więcej...

Ułożenie płyt yomb na ul. Bursztynowej droga Głazica – Przetoczyno

Zadanie dotyczy wykonania robót nawierzchniowych: ok. 77,00 mb o szer. 4,0 m. - 410 szt. płyt JOMB
Czytaj więcej...

Modernizacja drogi Głazica – Przetoczyno (ul. Bursztynowa)

Zadanie dotyczy przebudowy drogi 240,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 450 cm. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika i ciągu pieszo jezdnego od msc. Karczemki do msc. Dobrzewino – etap II

Zadanie dotyczy wykonania: a) nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 195 m2 b) nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka koloru żółtego – 139 m2...
Czytaj więcej...

Budowa chodnika na ul. Szklanej w Głazicy – kontynuacja

Zadanie dotyczy wykonania: a) nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej - kostka szara chodnik - 305 m2 b) nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kos...
Czytaj więcej...

Utwardzenie ul. Łebieńskiej w Częstkowie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 300,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m.
Czytaj więcej...

Modernizacja nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 200,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 3,00 m
Czytaj więcej...

Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminna w Zęblewie

Zadanie dotyczy budowy linii kablowej nN - na całej długości (ok. 115m) Montaż i stawianie 1 słupa oświetleniowego.
Czytaj więcej...

Budowa oświetlenia ul. Oliwskiej w Kielnie

Zadanie dotyczy budowy linii kablowej, latarni oświetleniowych ( sodowe – 33 szt. LED 14 szt. pozostałe lampy 4 szt.)
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w Kielnie ul. Tredera

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku o dł. 2430,00 m o szer. pasa drogowego na odcinku nr 1 wynosi około 6.00m, a na odcinku nr 2 około 5.00 m.
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi ul. Królewskiej w Kielnie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi 165,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 3,00 m.
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Szemud i Donimierz

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb n/w dróg: - Szemud ul. Chodzińskiego - 180 m o szer. 3 m. - 752 szt. płyt - Szemud ul. Podgórna I - 93 m o szer. 5 m i 146,25 m o szer. 4 m.- 1400 szt. płyt - Szemud ul. Podgórna II - 324,75 m o szer. 3 m. ...
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Kamień, Kieleńska Huta, Szemudzka Huta, Grabowiec, Kowalewo

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb n/w dróg: - Kamień – ul. Kochanowskiego - 173,33 m o szer. 3 m. - 693 szt. płyt - Kieleńska Huta – ul. Gryfa Pomorskiego - 70 m o szer. 4 m. - 373 szt. płyt - Kieleńska Huta – ul. Kwiatowa - 150 m o szer. 3...
Czytaj więcej...

Utwardzenie pobocza ul. Letniskowej w Kamieniu (budowa utwardzonego szlaku pieszego przy ul. Letniskowej na odcinku drogi Kamień – Rybarnia)

Utwardzono pobocze ul. Letniskowej w Kamieniu na odcinku 1300,0 m.; wykonano koryto i podbudowę pobocza 2340 m2; ustawiono słupki – 50 szt; z terminem wykonania do 30.08.2015 r.
Czytaj więcej...

Odwodnienie i utwardzenie ulic na osiedlu w Łebnie – kontynuacja

Zadanie dotyczy przebudowy drogi - 80 m asfaltu i 25 m ciągu pieszo - jezdnego o szerokości nawierzchni 4,00 m.. - nawierzchnia asfaltowa ok. 360 m2 - nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm – ok. 100 m2 - odwodnienie korpusu drogowego- śc...
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Kielno

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb n/w dróg: – ul. Bursztynowa 600 szt. yomb o szer. nawierzchni 3 m. – ul. Łąkowa 837 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m – ul. Matejki 520 szt. yomb o szer. nawierzchni 3 m. z terminem wykonania do 14.12....
Czytaj więcej...

Modernizacja ul. Strażackiej w Łebnie

Zadanie dotyczy wykonania warstwy ścieralnej oraz wiążącej z betonu asfaltowego grubości odpowiednio 4cm i 5 cm – 232 m2; - kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8cm - zjazdy: 41m2 - chodnik z kostki betonowej koloru szarego 6cm - 165m2 - oznakowa...
Czytaj więcej...