Urząd Gminy w Szemudzie informuje o możliwości składania wniosków w ramach projektu pn.: „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud – edycja 2020”

Wzorem lat ubiegłych, Gmina Szemud planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2020)”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodark...
Czytaj więcej...

Zakwalifikowaliśmy się do dofinansowania!!! – w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – edycja 2019

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Szemud zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – edycja 2019, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gos...
Czytaj więcej...

Gmina Szemud pomaga usuwać azbest

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30 lipca 2019r. Gmina Szemud złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Czytaj więcej...

Mieszkańcu złóż wniosek – Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud – edycja 2019

Gmina Szemud planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku....
Czytaj więcej...

Zawieszenie konkursu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Gmina Szemud informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ze względów organizacyjno-finansowych zawiesił nabór wniosków w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomo...
Czytaj więcej...

Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2018

Urząd Gminy w Szemudzie informuje o możliwości składania wniosków w ramach akcji pn.:„Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2018”
Czytaj więcej...

Uchwała Nr XXXIX/347/2009, Rady Gminy Szemud z dnia 15 września 2009 roku, w sprawie: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szemud na lata 2009 – 2020”

uchwala-program-usuwania-azbestu-cz1-8285
Czytaj więcej...

ABC o azbeście

ABC o azbeście Azbest to grupa wielu minerałów, występujących w formie włóknistej. Nazwa ta dotyczy ogółu minerałów krzemionkowych tworzących włókna. Włókna azbestu cechują się nadzwyczajną wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością ...
Czytaj więcej...

Sprzątamy azbest w Gminie Szemud – 2017

Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2017 Po raz kolejny pozyskano dotację w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”, w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Och...
Czytaj więcej...

Zakończyliśmy akcję „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2016”

Zakończyliśmy akcję „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2016” Gmina Szemud zakończyła kolejną edycję realizacji programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2016)”, w ramach którego zrealizowała zadanie pn.: ...
Czytaj więcej...

Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2016

Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2016 Po raz czwarty pozyskano dotację w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2016)”, w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego  Narodowego Funduszu Oc...
Czytaj więcej...

Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2016

Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2016 Po raz czwarty pozyskano dotację w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2016)”, w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego  Narodowego Funduszu Oc...
Czytaj więcej...

Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2016

Gmina Szemud po raz kolejny realizuje zadanie pn. „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2015” obejmujący demontaż, zbiórkę, utylizację i transport wyrobów zawierających azbest w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu woje...
Czytaj więcej...

AKCJA „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2015” – zakończona

Gmina Szemud zakończyła kolejną edycję realizacji programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2015)”, w ramach którego zrealizowała zadanie pn.: „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2015” obejmujące demontaż,...
Czytaj więcej...

Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2015

Gmina Szemud po raz kolejny realizuje zadanie pn. „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2015” obejmujący demontaż, zbiórkę, utylizację i transport wyrobów zawierających azbest w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu woje...
Czytaj więcej...

Projekty realizowane w latach ubiegłych

W latach ubiegłych, tj. w okresie 2011- 2014, Gmina Szemud dofinansowała demontaż, transport i utylizację 417,25 Mg wyrobów zawierających azbest. Wartość środków poniesionych na to zadania wynosiła 184 074,15 zł przy czym wysokość dofinansowania...
Czytaj więcej...

ABC o azbeście

Azbest to grupa wielu minerałów, występujących w formie włóknistej. Nazwa ta dotyczy ogółu minerałów krzemionkowych tworzących włókna. Włókna azbestu cechują się nadzwyczajną wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działania ...
Czytaj więcej...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szemud – 2015

W dniu 07.07.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 70.732,19 zł brutto z zakładem Gospodarki Komunalnej ,,GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szemud - 2015. Zadanie dotycz...
Czytaj więcej...

Sprzątamy azbest w Gminie Szemud

W ramach pierwszej akcji związanej ze zbiórką odpadów zawierających azbest odnotowaliśmy praktycznie 100 % zadowolenie mieszkańców, którzy zdecydowali się złożyć wnioski dotyczące zbiórki i utylizacji zalegającego na ich posesji azbestu. Widząc n...
Czytaj więcej...