Przetarg na: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Szemud oraz jednostek budżetowych, a także samorządowych instytucji kultury oraz spółki komunalnej

Przetarg na: Dostawa 2819 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg

Postępowanie: Dostawy oleju napędowego i benzyny na potrzeby Urzędu Gminy w Szemudzie

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019

Przetarg na: Dostawa oleju opałowego dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie na 2018 rok

Przetarg na: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019

Przetarg na: Budowa chodnika na odcinku Kielno – Karczemki

Przetarg na: Utwardzenie ul. Polnej w Kielnie

Przetarg na: Utwardzenie ulicy Otalżyńskiej w Donimierzu

Przetarg na: Budowa chodnika na odcinku Kielno – Karczemki

Przetarg na: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019

Przetarg na: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019