Przetarg na: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019

Postępowanie na: Budowa oświetlenia drogowego ul. Siewna w msc. Dobrzewino, ul. Wrzosowa w msc. Jeleńska Huta i ul. Kryształowa w msc. Kamień

Przetarg na: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019

Przetarg na: Rozbudowa szkoły w Jeleńskiej Hucie

Postępowanie na: Budowa oświetlenia drogowego ul. Siewna w msc. Dobrzewino, ul. Wrzosowa w msc. Jeleńska Huta i ul. Kryształowa w msc. Kamień

Przetarg na: ,, Utwardzenie ul. Letniskowej i Bożańskiej (droga Kielno – Koleczkowo)

Przetarg na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie – hala

Przetarg na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie – boisko

Przetarg na: Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie – hala

Postępowanie na: Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2017/2018

Postępowanie na: Dostawa opału dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2017/2018

Przetarg na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie

Postępowanie na: Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2017/2018

 

 

Przetarg na: Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie

Przetarg na: Utwardzenie ul. Letniskowej i Bożańskiej (droga Kielno – Koleczkowo)

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Grzybowej i Hetmańskiej w msc. Szemud

Przetarg na: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Słonecznej w msc. Warzno

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Marchowskiej, Pod Lasem i Parkowej w msc. Koleczkowo oraz ul. Diamentowej w msc. Kamień

Przetarg na: Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika o długości 2,250 km na odcinku Kielno – Karczemki