Przetarg na: 3.2.1 START! – Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud” – usługa organizacji podsumowania realizacji projektu w formie festiwalu nauki dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Szemud

Przetarg na: Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2018/2019

Przetarg na: Dostawa opału dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2018/2019

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Słoneczna, Spacerowa msc. Karczemki oraz ul. Kasztelańska msc. Dobrzewino

Przetarg na: Budowa ścieżki dydaktyczno- rekreacyjnej Szemud – Kamień (Kamień – Szemud)

Przetarg na: Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodowej w Kieleńskiej Hucie

Przetarg na: ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Szemud wraz z modernizacją w jednym z budynków oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED – realizacja inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – II post.

Przetarg na: ,,Utwardzenie ul. Topolowej w Dobrzewinie (Dębowa)”

Przetarg na: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Szemud wraz z modernizacją w jednym z budynków oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED – realizacja inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Warzeńska Huta w msc. Rębiska oraz ul. Brzozowa, Dworska i Spokojna w msc. Warzno

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Agrestowa, Kaszubska, Matejki, Myśliwski Dwór, Nagla, Różana w msc. Kielno

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Kalinowa, Nowinki. w msc. Donimierz i ul. Rodówko w msc. Grabowiec oraz ul. A. Mickiewicza, ul. Diamentowa i Turystyczna w msc. Kamień

Przetarg na: Rozbudowa ujęcia wody i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Bojanie – cz.1 Kontrakt 4: ‚Rozbudowa ujęcia wody’ ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16))

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Słoneczna, Spacerowa msc. Karczemki oraz ul. Kasztelańska msc. Dobrzewino

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Gen. Andersa, Dębowa, F. Bieszke, Hippiczna oraz Wczasowa w msc. Koleczkowo

Przetarg na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) – Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Donimierska w msc. Częstkowo, oraz ul. Wygoda w msc. Przetoczyno

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Przejazdowej w msc. Szemudzka Huta, ul. Na Zagajnik w msc. Kowalewo oraz ul. Słonecznej w msc. Leśno