Urząd Gminy Szemud
ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

tel. (58) 676-44-23
tel/fax (58) 676-11-13
e-mail: kancelaria@szemud.pl

INFORMATOR (do pobrania)

Godziny pracy:

Pn 7:30-17:00
Wt-Czw 7:30-15:30
Pt 7:30-14:00

Nr konta:

BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY
70 8351 0003 0000 0228 2000 0010

Struktura organizacyjna

Wójt Gminy
 SL730018

Ryszard Kalkowski

Tel. 676 – 11 – 85

Przyjmuje we wszystkich sprawach dotyczących gminy po uprzednim umówieniu się.


Zastępca Wójta Gminy – vacat

Sekretarz Gminy – vacat
Sekretariat Wójta
Pok. nr 5
Tel. 676 – 11 – 85, faks 676 – 11 – 13

Kancelaria – Biuro Obsługi Interesanta
 SL730080
Barbara Rzeszewicz
kierownik
Pok. nr 3
Tel. 676 – 44 – 57
Kancelaria czynna codziennie w godzinach pracy Urzędu.
e-mail: kancelaria@szemud.pl
Pok. nr 1 (przy wejściu, bud. A)
Tel. 676 – 44 – 55

Skarbnik Gminy
Referat Finansów i Księgowości
 SL730101

Teresa Pustelnik

Pok. nr 15
Tel. 676 – 44 – 45

Pokój nr 15
Zastępca Skarbnika Gminy
Tel. 676 – 44 – 54

 Pokój nr 14
Zastępca Głównego Księgowego
Tel. 676 – 44 – 43
Księgowość budżetowa
Tel. 676 – 44 – 43 i 676 – 44 – 44


Pokój nr 14 A

Kasjer
Tel. 676 – 44 – 35

Pokój nr 27
Księgowość podatkowa
Tel. 676 – 44 – 37


Pokój nr 26

Księgowość oświatowa
Tel. 676 – 44 – 46


Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 SL730002
Maria Cieśla

kierownik

Pok. nr 7

Tel. 676 – 44 – 29

Pokój nr 2

Geodezja i gospodarka gruntami
Tel. 676 – 44 – 38


Pokój nr 7

Planowanie przestrzenne
Tel. 676 – 44 – 41 i 676 – 44 – 42

Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji
 SL730003
Ryszard Dampc
kierownik
Pok. nr 9
Tel. 676 – 44 – 28
Pokój nr 8
Zamówienia publiczne i inwestycje
Tel. 676 – 44 – 28
Fundusze pozabudżetowe
Tel. 676 – 44 – 39

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Natalia Kacprzak

kierownik

Pok. nr 13

Tel. 676 – 44 – 58
Pokój nr 13
Gospodarka komunalna
Tel. 676 – 44 – 50
Drogownictwo, melioracja
Tel. 676 – 44 – 34
Decyzje środowiskowe
 Tel. 676 – 44 – 50

Pokój nr 24
Ochrona środowiska
 Tel. 676 – 44 – 25
Gospodarka odpadami
Tel. 676 – 44 – 24

Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia
 r9t5j9x7v0e0x1l4i2c748h7b8i8y5g3-17613-1
Barbara Siemek-Pawłowska

kierownik

Pok. nr 20

Tel. 676 – 44 – 51
Pokój nr 19
Funkcjonowanie i sprawy oświaty
Tel. 676 – 44 – 47
Kultura, zdrowie, sport i rekreacja
Tel. 676 – 44 – 47
Komunalny zasób mieszkaniowy
Tel. 676 – 44 – 47

Referat Spraw Obywatelskich
 SL730007
Kazimierz Potrykus

kierownik

Pok. nr 3

Tel. 676 – 44 – 30

Pokój nr 4

Ewidencja ludności
Tel. 676 – 44 – 33
Ewidencja działalności gospodarczej
Tel. 676 – 44 – 33

Urząd Stanu Cywilnego
SL730007
Kazimierz Potrykus

kierownik

Pok. nr 3

Tel. 676 – 44 – 30

Stanowiska samodzielne
Pokój nr 23
Sprawy kadrowe, zaświadczenia o zatrudnieniu

Tel. 676 – 44 – 23


Pokój nr 25

Sprawy obronności i funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej
Tel. 676 – 44 – 20

Pełnomocnik Wójta ds. wyborów
Pokój nr 21
Sprawy wyborów i referendów
Tel. 58 676 44 32


Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom
(siedziba GOPS Szemud, ul. Obrońców Szemuda 2A, pok. nr 3, tel. 58 676-51-50)

ZAPRASZAMY!