Urząd Gminy Szemud
ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

tel. (58) 676-44-23
tel/fax (58) 676-11-13
e-mail: kancelaria@szemud.pl

INFORMATOR (do pobrania)

Godziny pracy:

Pn 7:30-17:00
Wt-Czw 7:30-15:30
Pt 7:30-14:00

Nr konta:

BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY
70 8351 0003 0000 0228 2000 0010

Struktura organizacyjna

Wójt Gminy
 SL730018

Ryszard Kalkowski

Tel. 676 – 44 – 23

Przyjmuje we wszystkich sprawach dotyczących gminy po uprzednim umówieniu się.


 

Zastępca Wójta Gminy – vacat

Sekretarz Gminy
 SL730080
Barbara Rzeszewicz
Pok. nr 10
Tel. 676 – 44 – 48

 

Sekretariat Wójta
Pok. nr 5
Tel. 676 – 44 – 23, faks 676 – 11 – 13

 

Referat Organizacyjny
SL730080
Barbara Rzeszewicz
kierownik
Pok. nr 10
Tel. 676 – 44 – 48
Pokój nr 1
Kancelaria Urzędu, Archiwum
Tel. 676 – 44 – 55
e-mail: kancelaria@szemud.pl
Kancelaria czynna codziennie w godzinach pracy Urzędu
Pokój nr 3
Biuro Rady Gminy
Tel. 676 – 44 – 57
Pokój nr 20
Funkcjonowanie i sprawy oświaty
Tel. 676 – 44 – 51
Pokój nr 19
Kultura, zdrowie, sport i rekreacja
Tel. 676 – 44 – 47
Pokój nr 25
Sprawy obronności i funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej
Tel. 676 – 44 – 20

 

Skarbnik Gminy
Referat Finansów i Księgowości
 SL730101

Teresa Pustelnik

Pok. nr 26
Tel. 676 – 44 – 45

Pokój nr 26
Zastępca Skarbnika Gminy
Tel. 676 – 44 – 45
 Pokój nr 14
Zastępca Głównego Księgowego
Tel. 676 – 44 – 43
Księgowość budżetowa
Tel. 676 – 44 – 43 i 676 – 44 – 44
Pokój 14A
Kasjer
Tel. 676 – 44 – 35

Pokój nr 24

Księgowość oświatowa
Tel. 676 – 44 – 46

Pokój nr 23
Sprawy kadrowe, zaświadczenia o zatrudnieniu

Tel. 676 – 44 – 23


Referat Podatkowy
 
Zbigniew Toporek

kierownik

Pok. nr 16

Tel. 676 – 44 – 25
 Pokój 16
Księgowość podatkowa
Tel. 676 – 44 – 37, 676 – 44 – 49
Opłaty za gospodarowanie odpadami stałymi
Tel. 676 – 44 – 24
Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 SL730002
Maria Cieśla

kierownik

Pok. nr 7

Tel. 676 – 44 – 29

 

Pokój nr 2

Geodezja i gospodarka gruntami
Tel. 676 – 44 – 38

 


Pokój nr 7

Planowanie przestrzenne
Tel. 676 – 44 – 41 i 676 – 44 – 42

 


Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji
 SL730003
Ryszard Dampc
kierownik
Pok. nr 9
Tel. 676 – 44 – 28
Pokój nr 8
Zamówienia publiczne i inwestycje
Tel. 676 – 44 – 28
Fundusze pozabudżetowe
Tel. 676 – 44 – 39

 


 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Natalia Kacprzak

kierownik

Pok. nr 12

Tel. 676 – 44 – 58
Pokój nr 12
Gospodarka komunalna
Tel. 676 – 44 – 50
Drogownictwo, melioracja
Tel. 676 – 44 – 34
Decyzje środowiskowe
 Tel. 676 – 44 – 50

Pokój nr 15
Ochrona środowiska
 Tel. 676 – 44 – 25
Gospodarka odpadami
Tel. 676 – 44 – 24

Referat Spraw Obywatelskich
 SL730007
Kazimierz Potrykus

kierownik

Pok. nr 3

Tel. 676 – 44 – 30

Pokój nr 4

Ewidencja ludności
Tel. 676 – 44 – 33
Ewidencja działalności gospodarczej
Tel. 676 – 44 – 33

 

Urząd Stanu Cywilnego
SL730007
Kazimierz Potrykus

kierownik

Pok. nr 3

Tel. 676 – 44 – 30

 

Stanowiska samodzielne
Inspektor Ochrony Danych
Pokój nr 21
Tel. 58 676 44 32

 


ZAPRASZAMY!