OSTRZEŻENIE-SILNY WIATR

Nazwa biura– IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Zjawisko/stopień zagrożenia: silny wiatr/2

Obszar: Województwo pomorskie

Ważność: od godz. 07:30 dnia 09.02.2020 do godz. 07.30 dnia 10.02.2020

Przebieg: Od godzin wieczornych 09.02 przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od
35 km/h do 45 km/h, w porywach do 95 km/h, z południowego zachodu