Szkoły realizujące Projekt

Zespół Szkół w Bojanie

Szkoła Podstawowa w Częstkowie

Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie

Zespół Szkół w Kielnie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koleczkowie

Szkołą Podstawowa w Łebnie

Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie

Gimnazjum w Szemudzie