Przetarg na: Dostawa oleju opałowego dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie na 2020 rok

Przetarg na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud w latach 2020 – 2022

Przetarg na: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonie zimowym: 2019/2020 – II post.

Przetarg na: Dostawa oleju napędowego i benzyny na potrzeby Urzędu Gminy w Szemudzie

Przetarg na: Dostawa kruszywa naturalnego wraz z rozplantowaniem na remonty dróg gminnych w Gminie Szemud w latach 2019 – 2020

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej w Przetoczynie (ul. Brukowa i ul. Cicha)

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach (ul. Warzeńska Huta)

Przetarg na: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonie zimowym: 2019/2020

Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Kieleńskiej Hucie

Przetarg na: Dostawa wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb 15 dróg na terenie gminy Szemud

Postępowanie na: Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2019/2020

Postępowanie na: Dostawa opału dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2019/2020

Przetarg na: Dostawa wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanie

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach ul. Spacerowa

Przetarg na: Modernizacja ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie

Przetarg na: Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Kieleńskiej Hucie

Przetarg na: Modernizacja boiska wiejskiego w Szemudzie (w tym budowa trybun)

Przetarg na: Wdrożenie systemu zarządzania praca systemu wodociągowego i kanalizacyjnego – Kontrakt 5 w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16

Przetarg na: Modernizacja boiska wiejskiego w Szemudzie (w tym budowa trybun)