Przetarg na: Przebudowa ul. Wiatrowej w Przetoczynie

Przetarg na: Przebudowa ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie

Przetarg na: Przebudowa ul. Szwajcarskiej w Zęblewie

Przetarg na: Przebudowa ul. Turystycznej w Kamieniu

Przetarg na: Budowa ul. Osiedlowej, ks. Stawickiego, Świętopełka Wielkiego w Łebnie

Przetarg na: Dostawa 15.000 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg

Przetarg na: Likwidacja dzikich wysypisk i oczyszczanie terenów należących do Gminy Szemud na lata 2020-2022

Przetarg na: Dostawa oleju opałowego dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie na 2020 rok

Przetarg na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud w latach 2020 – 2022

Przetarg na: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonie zimowym: 2019/2020 – II post.

Przetarg na: Dostawa oleju napędowego i benzyny na potrzeby Urzędu Gminy w Szemudzie

Przetarg na: Dostawa kruszywa naturalnego wraz z rozplantowaniem na remonty dróg gminnych w Gminie Szemud w latach 2019 – 2020

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej w Przetoczynie (ul. Brukowa i ul. Cicha)

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach (ul. Warzeńska Huta)

Przetarg na: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonie zimowym: 2019/2020

Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Kieleńskiej Hucie

Przetarg na: Dostawa wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb 15 dróg na terenie gminy Szemud

Postępowanie na: Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2019/2020

Postępowanie na: Dostawa opału dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2019/2020