Przetarg na: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Szemud wraz z modernizacją w jednym z budynków oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED – realizacja inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Warzeńska Huta w msc. Rębiska oraz ul. Brzozowa, Dworska i Spokojna w msc. Warzno

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Agrestowa, Kaszubska, Matejki, Myśliwski Dwór, Nagla, Różana w msc. Kielno

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Kalinowa, Nowinki. w msc. Donimierz i ul. Rodówko w msc. Grabowiec oraz ul. A. Mickiewicza, ul. Diamentowa i Turystyczna w msc. Kamień

Przetarg na: Rozbudowa ujęcia wody i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Bojanie – cz.1 Kontrakt 4: ‚Rozbudowa ujęcia wody’ ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16))

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Słoneczna, Spacerowa msc. Karczemki oraz ul. Kasztelańska msc. Dobrzewino

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Gen. Andersa, Dębowa, F. Bieszke, Hippiczna oraz Wczasowa w msc. Koleczkowo

Przetarg na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) – Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Modernizacja ul. Strażackiej w Łebnie oraz utwardzenie nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie

Przetarg na: Dostawa autobusu dla potrzeb gminy Szemud

Przetarg na: Rozbudowa ulicy Warszawskiej w Bojanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – droga gminna nr 151013G relacji Bojano – Gdynia Wiczlino

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Lipowa, Pawła Hebla, Szkolna, Zdrojowa i Stawna, Ziołowa oraz Folwarczna w msc. Bojano

Przetarg na: Budowa ścieżki dydaktyczno- rekreacyjnej Szemud- Kamień

Przetarg na: Dostawa autobusu dla potrzeb Gminy Szemud

Przetarg na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) – Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Donimierska w msc. Częstkowo, oraz ul. Wygoda w msc. Przetoczyno

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Przejazdowej w msc. Szemudzka Huta, ul. Na Zagajnik w msc. Kowalewo oraz ul. Słonecznej w msc. Leśno

Przetarg na: Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Tredera i ul. Szkolnej w Kielnie

Przetarg na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koleczkowo w Gminie Szemud – Kontrakt 2 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) – Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )