Przetarg na: Dostawa autobusu dla potrzeb Gminy Szemud

Przetarg na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) – Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Donimierska w msc. Częstkowo, oraz ul. Wygoda w msc. Przetoczyno

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Przejazdowej w msc. Szemudzka Huta, ul. Na Zagajnik w msc. Kowalewo oraz ul. Słonecznej w msc. Leśno

Przetarg na: Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Tredera i ul. Szkolnej w Kielnie

Przetarg na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koleczkowo w Gminie Szemud – Kontrakt 2 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) – Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) – Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Przetoczyno

Przetarg na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Szemud

Przetarg na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Bojano

Przetarg na: Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie

Przetarg na: Utwardzenie ul. Sportowej w Koleczkowie

Przetarg na: Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie

Przetarg na: Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Szemud

Przetarg na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) – Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Wykonywanie bieżących napraw dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych i gruntowych w roku 2018 – III post.

Przetarg na: Utwardzenie nawierzchni ul. Przez Las w Grabowcu i Kamieniu

Przetarg na: Utwardzenie ul. Wygoda w Przetoczynie – II post.

Postępowanie na: Budowa oświetlenia drogowego ul. Siewna w msc. Dobrzewino, ul. Wrzosowa w msc. Jeleńska Huta i ul. Kryształowa w msc. Kamień