Przetarg na: Dostawa oleju napędowego i benzyny na potrzeby Urzędu Gminy w Szemudzie

Przetarg na: Dostawa oleju opałowego dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie na 2019 rok

Przetarg na: Odśnieżanie chodników i placów w msc. Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino oraz Karczemki

Przetarg na: Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie w gminie Szemud” – realizacja inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj.

Przetarg na: Dostawa kruszywa naturalnego wraz z rozplantowaniem na remonty dróg gminnych w Gminie Szemud w latach 2018– 2019

Przetarg na: Obsługa geodezyjna gminy Szemud

Przetarg na: 3.2.1 START! – Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud” – usługa organizacji podsumowania realizacji projektu w formie festiwalu nauki dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Szemud

Przetarg na: Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2018/2019

Przetarg na: Dostawa opału dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2018/2019

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Słoneczna, Spacerowa msc. Karczemki oraz ul. Kasztelańska msc. Dobrzewino

Przetarg na: ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Szemud wraz z modernizacją w jednym z budynków oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED – realizacja inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – II post.

Przetarg na: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Szemud wraz z modernizacją w jednym z budynków oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED – realizacja inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Kalinowa, Nowinki. w msc. Donimierz i ul. Rodówko w msc. Grabowiec oraz ul. A. Mickiewicza, ul. Diamentowa i Turystyczna w msc. Kamień

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Słoneczna, Spacerowa msc. Karczemki oraz ul. Kasztelańska msc. Dobrzewino