Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Bożańska w msc. Koleczkowo, ul. Myśliwski Dwór w msc. Kielno, ul. Miła, Roppla i Woskowa w msc. Bojano, ul. Siewna w msc. Dobrzewino oraz ul. Donimierska w msc. Częstkowo

Przetarg na: Rozbudowa ujęcia wody i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Bojanie (część 2) Kontrakt 16 – Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Bojanie (w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16)

Przetarg na: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych i gruntowych w roku 2019 na terenie gminy Szemud

Przetarg na: Zakup mobilnego sprzętu do diagnostyki i inspekcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Przetarg na: Rozbudowa ujęcia wody i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Bojanie ( część 2 ) Kontrakt 16 – Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Bojanie ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Postępowanie na: Wykonywanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Szemud

Postępowanie na: Obsługa geodezyjna gminy Szemud

Przetarg na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie szkoły w Kielnie

Przetarg na: Utwardzenie ul. Strażackiej w msc. Łebno oraz ul. Szwajcarskiej w msc. Zęblewo

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Kwiatowa w msc. Kieleńska Huta, ul. Smażyńska w msc. Łebno, ul. Stroma w msc. Przetoczyno, ul. Młyńska w msc. Koleczkowo oraz ul. Warzeńska Huta w msc. Rębiska

Przetarg na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie szkoły w Kielnie

Przetarg na: Budowa ścieżki dydaktyczno – rekreacyjnej Szemud – Kamień

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Górki w msc. Donimierz, ul. Na Zagajnik w msc. Kowalewo, ul. Słoneczna w msc. Leśno oraz ul. Przejazdowa w msc. Szemudzka Huta

Przetarg na: Wykonywanie bieżących napraw dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych i gruntowych w roku 2019

Przetarg na: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonie zimowym 2019 – rejon nr 3

Przetarg na: Dostawa gruzu mielonego wraz z rozplantowaniem na remonty dróg gminnych w Gminie Szemud w roku – 2019

Przetarg na: Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Kieleńskiej Hucie

Przetarg na: Rozbudowa dróg gminnych tj. ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach w Gminie Szemud wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wkład własny w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Przetarg na: Dostawa 13.000 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg.

Przetarg na: Rozbudowa szkoły w Kielnie