Przetarg na: Utwardzenie ulicy Otalżyńskiej w Donimierzu

Przetarg na: Utwardzenie ul. Wygoda w Przetoczynie

Przetarg na: Dostawa gruzu mielonego wraz z rozplantowaniem na remonty dróg gminnych w Gminie Szemud w roku – 2018

Przetarg na: Dostawa autobusu dla potrzeb Gminy Szemud

Postępowanie na: Wykonywanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Szemud