bez tytułu


Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020

rys. 001


Gmina Szemud będąca Beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dokłada wszelkich starań by przedmiotowy Projekt był realizowany w sposób jawny i przejrzysty,  zgodnie z przepisami. Dlatego też jeżeli Państwo zauważą jakiekolwiek nieprawidłowości, będą podejrzewali wystąpienie nadużyć finansowych poniżej przekazujemy link, w celu umożliwienia zgłoszenia w/w nieprawidłowości.

https://nfosigw.gov.pl/zglos-nieprawidlowosc/

 

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 2007-2013

Poniżej zamieszczamy informacje nt. zakończonego  projektu w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2007 – 2013

0

Tekst do pobrania

Odniesienie do głównego serwisu POIiŚ: www.pois.gov.pl

2014-12-22-14-31-59_23_72795

 


Odebrane obszary nr 1 i nr 2 związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniach od 14.07.2010 r. do 05.08.2010 r. trwały czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bojano, w obszarach nr 1 oraz nr 2. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: Kruszyńskiego, Warszawskiej, Wybickiego, Roppla, Podgórna, Szkolna, Mickiewicza i część Reja.
W ramach powyższych robót wybudowano wraz z przyłączami ok. 4,72 km sieci kanalizacyjnej.


Odebrany obszar nr 3 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 07.09.2010 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bojano, w obszarze nr 3. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: Kruszyńskiego oraz na terenie duktu leśnego TPK do ul. Wiczlińskiej w Gdyni.
W ramach powyższych robót wybudowano wraz przyłączami ok. 4,67 km sieci kanalizacyjnej oraz jedną przepompownię P8.


Odebrany obszar nr 4 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 14.10.2010 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bojano, w obszarze nr 4. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: Abrahama, Rumiankowa, Ceynowy, Miła, Dobra, część ul. Wołoszyna, Westphala, Derdowskiego, Sychty, Gryfa Pomorskiego, Budzisza, Szczęśliwa, Radosna, Markowskiego, Sezamkowa i część ul. Krótka.
W ramach powyższych robót wybudowano wraz z przyłączami ok. 7,72 km sieci kanalizacyjnej oraz jedną przepompownię P16.


Odebrany obszar nr 5 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 30.12.2010 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bojano, w obszarze nr 5. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: Majora Bojana, Mieszka I, Ziołowa, Rumiankowa, Miętowa, Batorego, Leśna, Conrda, Kwiatowa, Łąkowa, Milenium, Sobieskiego, Chrobrego, Łokietka i część Krzywoustego.
W ramach powyższych robót wybudowano wraz z przyłączami ok. 4,41 km sieci kanalizacyjnej.


Odebrany obszar nr 7 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniach od 11.05.2011 r. do 26.05.2011 r. trwały czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrzewino, w obszarze nr 7. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: Górnej, Spacerowej i Tuchomskiej.
W ramach powyższych robót wybudowano wraz z przyłączami ok. 2,88 km sieci kanalizacyjnej.


Odebrany obszar nr 8 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 14.07.2011 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koleczkowo, w obszarze nr 8. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: Gryfa Pomorskiego, Uberfelta, część Chylońskiej, Obrońców Wybrzeża, Wejherowskiej i Jeziornej.
W ramach powyższych robót wybudowano wraz z przyłączami ok. 5,92 km sieci kanalizacyjnej oraz trzy przepompownie P15, PL2, P5.


Odebrany obszar nr 9 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 03.10.2011 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koleczkowo, w obszarze nr 9. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: przy ul. Sarnia Góra, Leśna, Poziomkowa, cz. ul. Malinowej , Kamieńskiej, Maćkowy, Przemysłowej, Jałowcowej, Północnej, Kustosza, Łąkowej, cz. ul. Gwiezdnej i Chylońskiej
W ramach powyższych robót wybudowano wraz z przyłączami ok. 5,46 km sieci kanalizacyjnej.


Odebrany obszar nr 10 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 27.10.2011r. odbyły się czynności odbiorowe związane z ułożeniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koleczkowo, w obszarze nr 10. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: ul. Husarskiej, Ułańskiej, cz. ul. Dolnej, ul. Sportowej, Bieszke oraz cz. ul. Partyzantów Kaszubskich . W ramach powż?szych robót wybudowano wraz z przyłączami ok. 3,06 km sieci kanalizacyjnej oraz jedną szt. przepompowni (PL1).


2012-02-29-11-56-37_23_1054a3

1

Tekst do pobrania

2

Tekst do pobrania

3

Tekst do pobrania

4

Tekst do pobrania

5

Tekst do pobrania

6

Tekst do pobrania

Gmina Szemud pozytywnie zakończyła wieloletni unijny projekt!!!

Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  z siedzibą w Gdańsku, pełniącym funkcję „Instytucji Wdrażającej” o dofinansowanie Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie w dniu 25.05.2009r. o nr POIS.01.01.00-00-016/08-00, w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, PR.1 Gospodarka wodno-ściekowa, DZ.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, umożliwiło rozbudowę sieci wodno- kanalizacyjnej we wschodniej części Gminy. W czasie trwania realizacji Projektu podpisaliśmy dwanaście aneksów do w/w umowy, z czego ostatni podpisany w dniu 16.08.2016r. umożliwił pozytywne rozliczenie efektu ekologicznego.

Dla przypomnienia:

Realizacja robót budowlanych całego Projektu rozpoczęła się w roku 2010r., gdzie:

-w ramach zadania podstawowego wybudowano 43,49 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 9 szt. przepompowni.

-w ramach zadania dodatkowego wybudowano 7,58 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 7 szt. przepompowni.

-w ramach zadań wodociągowych wykonanych w roku bieżącym przebudowano/ wyremontowano 3,46 km długość sieci wodociągowej, zmodernizowano 1 ujęcie wody, zmodernizowano stację podnoszenia ciśnienia oraz  wybudowano 1 pompownię strefową.

Na powyższy Projekt Gmina Szemud łącznie uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 12 262 590,84 PLN.

Ponadto na realizację przedmiotowego Projektu Gmina otrzymała również długoterminową pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na łączną kwotę 1 859 500,00 zł.

Zgodnie z zapisami w/w umowy o dofinansowanie w wyniku realizacji projektu Gmina Szemud uzyskała efekt ekologiczny na poziomie 100,1% tj. 4 154 osoby oraz 888 RLM użytkowników instytucjonalnych korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej.

Gmina Szemud dziękuje mieszkańcom za okazaną cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji robót budowlanych. Mamy nadzieję, że utrudnienie, jakie spotkały Państwa  zrekompensuje komfort korzystania z nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Sylwia Czoska
Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

logotyp

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Tekst do pobrania