flag_yellow_low 87741600_1412980580_logo_prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego – sieci rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Łebieńska Huta, gm. Szemud”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2012-02-29-09-24-56_23_78400

 

7

Tekst do pobrania

8

Tekst do pobrania

9

Tekst do pobrania

10

Tekst do pobrania

11

Tekst do pobrania