Przetarg na: Dokumentacja projektowa skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiezdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chylońską w Koleczkowie

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Górki w msc. Donimierz, ul. Bednarska w msc. Przetoczyno ul. Przejazdowa i ul. Wysoka w msc. Szemudzka Huta, ul. Gryfa Pomorskiego w msc. Koleczkowo

Przetarg na: Dokumentacja projektowa 7 dróg na terenie gminy Szemud

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Pokoleniowa w msc. Grabowiec, ul. Wrzosowa msc. Kieleńska Huta ul. Na Zagajnik i Czereśniowa w msc. Kowalewo, ul. Słoneczna w msc. Leśno oraz ul. Kulingi w msc. Łebno

Przetarg na: Przebudowa ul. Tredera w msc. Kielno

Przetarg na: Remont ul. Będargowskiej we wsi Zęblewo, gmina Szemud

Postępowanie na: Sprzątamy azbest w Gminie Szemud – edycja 2019

Przetarg na: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku stanowiącego własność Gminy Szemud – Budynek użyteczności publicznej – Gminna izba regionalna im. Remusa w Łebnie

Przetarg na: Wykonywanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Szemud

Przetarg na: Przebudowa ul. Majora Bojana w Bojanie oraz przebudowa ul. Cegielnia w Będargowie

Przetarg na: Przebudowa ul. Wiatrowej w Przetoczynie

Przetarg na: Przebudowa ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie

Przetarg na: Przebudowa ul. Szwajcarskiej w Zęblewie

Przetarg na: Przebudowa ul. Turystycznej w Kamieniu

Przetarg na: Budowa ul. Osiedlowej, ks. Stawickiego, Świętopełka Wielkiego w Łebnie

Przetarg na: Likwidacja dzikich wysypisk i oczyszczanie terenów należących do Gminy Szemud na lata 2020-2022

Przetarg na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud w latach 2020 – 2022

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach (ul. Warzeńska Huta)