Postępowanie na: Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2017/2018

 

 

Przetarg na: Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie

Przetarg na: Utwardzenie ul. Letniskowej i Bożańskiej (droga Kielno – Koleczkowo)

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Grzybowej i Hetmańskiej w msc. Szemud

Przetarg na: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Słonecznej w msc. Warzno

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Marchowskiej, Pod Lasem i Parkowej w msc. Koleczkowo oraz ul. Diamentowej w msc. Kamień

Przetarg na: Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika o długości 2,250 km na odcinku Kielno – Karczemki

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Andersa, Dolna, Zduńska w msc. Koleczkowo

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej na trasie Warzno – Karczemki w celu poprawy bezpieczeństwa i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Szemud (Powiat Wejherowski) i Gminy Żukowo (powiat Kartuski) – etap I

Przetarg na: Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb urzędu gminy

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Słonecznej w msc. Warzno

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Świerkowej w msc. Warzno, ul. Warzeńska Huta w msc. Rębiska i ul. Asnyka w msc. Kamień

Przetarg na: Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika o długości 2,250 km na odcinku Kielno – Karczemki

Przetarg na: Dostawa 7.000 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Wrzosowej, Słonecznej, Stary Trakt i Pięknej w msc. Kielno

Przetarg na: Wymiana istniejących wodomierzy na wodomierze radiowe oraz wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych

Postępowanie na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szemud – 2017

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Bojańskiej i Siewnej w msc. Dobrzewino oraz ul. Polnej w msc. Szemud

Przetarg na: Wykonanie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń szkoły podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie na przedszkole