Przetarg na: Dostawa oleju opałowego dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie na 2021 rok

Przetarg na: Utwardzenie płytami jomb ul. Bednarska w msc. Przetoczyno, ul. Gryfa Pomorskiego w msc. Koleczkowo i ul. Czarna Góra w msc. Bojano

Przetarg na: Utwardzenie 12 dróg gminnych płytami typu jomb

Przetarg na: Dostawa oleju napędowego i benzyny na potrzeby Urzędu Gminy w Szemudzie

Przetarg na: Utwardzenie 19 dróg gminnych płytami typu jomb

Postępowanie na: Wykonanie oświetlenia na ul. Jeziornej w Karczemkach

Przetarg na: Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Częstkowo, ul. Strażacka

Przetarg na: Budowa chodnika w Łebnie ul. Wejherowska

Przetarg na: Dostawa 4.000 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg

Postępowanie na: Dostawa opału dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2020/2021

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Piaskowa i Obrońców Wybrzeża w msc. Koleczkowo; ul. Spokojna w msc. Warzno; ul. Rzemieślnicza w msc. Szemud oraz ul. Psale w msc. Kamień

Przetarg na: Zagospodarowanie boiska w Bojanie

Postępowanie na: Sprzątamy azbest w Gminie Szemud – edycja 2020

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Turystyczna, Melisowa, i Asnyka w msc. Kamień; ul. Matejki i Oliwska w msc. Kielno; ul. Nad Rozlewiskiem, Perkoza i Platynowa w msc. Bojano

Postępowanie na: Sprzątamy azbest w Gminie Szemud – edycja 2020

Postępowanie na: Wykonywanie modernizacji mostu i wykonanie odwodnienia na moście w miejscowości Będargowo w ciągu drogi gminnej nr 151003G

Przetarg na: Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Łebno, ul. Szkolna i w msc. Donimierz, ul. Otalżyńska

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach (ul. Warzeńska Huta)

Przetarg na: Dokumentacja projektowa skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiezdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chylońską w Koleczkowie

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Górki w msc. Donimierz, ul. Bednarska w msc. Przetoczyno ul. Przejazdowa i ul. Wysoka w msc. Szemudzka Huta, ul. Gryfa Pomorskiego w msc. Koleczkowo