Postępowanie na: Dostawa opału dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2020/2021

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Piaskowa i Obrońców Wybrzeża w msc. Koleczkowo; ul. Spokojna w msc. Warzno; ul. Rzemieślnicza w msc. Szemud oraz ul. Psale w msc. Kamień

Przetarg na: Zagospodarowanie boiska w Bojanie

Postępowanie na: Sprzątamy azbest w Gminie Szemud – edycja 2020

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Turystyczna, Melisowa, i Asnyka w msc. Kamień; ul. Matejki i Oliwska w msc. Kielno; ul. Nad Rozlewiskiem, Perkoza i Platynowa w msc. Bojano

Postępowanie na: Sprzątamy azbest w Gminie Szemud – edycja 2020

Postępowanie na: Wykonywanie modernizacji mostu i wykonanie odwodnienia na moście w miejscowości Będargowo w ciągu drogi gminnej nr 151003G

Przetarg na: Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Łebno, ul. Szkolna i w msc. Donimierz, ul. Otalżyńska

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach (ul. Warzeńska Huta)

Przetarg na: Dokumentacja projektowa skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiezdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chylońską w Koleczkowie

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Górki w msc. Donimierz, ul. Bednarska w msc. Przetoczyno ul. Przejazdowa i ul. Wysoka w msc. Szemudzka Huta, ul. Gryfa Pomorskiego w msc. Koleczkowo

Przetarg na: Dokumentacja projektowa 7 dróg na terenie gminy Szemud

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Pokoleniowa w msc. Grabowiec, ul. Wrzosowa msc. Kieleńska Huta ul. Na Zagajnik i Czereśniowa w msc. Kowalewo, ul. Słoneczna w msc. Leśno oraz ul. Kulingi w msc. Łebno

Przetarg na: Przebudowa ul. Tredera w msc. Kielno

Przetarg na: Remont ul. Będargowskiej we wsi Zęblewo, gmina Szemud

Postępowanie na: Sprzątamy azbest w Gminie Szemud – edycja 2019

Przetarg na: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku stanowiącego własność Gminy Szemud – Budynek użyteczności publicznej – Gminna izba regionalna im. Remusa w Łebnie

Przetarg na: Wykonywanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Szemud

Przetarg na: Przebudowa ul. Majora Bojana w Bojanie oraz przebudowa ul. Cegielnia w Będargowie

Przetarg na: Przebudowa ul. Wiatrowej w Przetoczynie