Przetarg na: Dostawa 7.000 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Wrzosowej, Słonecznej, Stary Trakt i Pięknej w msc. Kielno

Przetarg na: Wymiana istniejących wodomierzy na wodomierze radiowe oraz wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych

Postępowanie na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szemud – 2017

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Bojańskiej i Siewnej w msc. Dobrzewino oraz ul. Polnej w msc. Szemud

Przetarg na: Wykonanie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń szkoły podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie na przedszkole

Przetarg na: Wykonanie 28 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przetarg na: Świadczenie usług transportowych polegających na dowozie uczniów ze szkół na terenie Gminy Szemud na wyjazdowe zajęcia edukacyjne w Trójmieście i Wejherowie wraz z kursem powrotnym w ramach projektu pn. ”3.2.1. START! Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud”

Przetarg na: Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych ) w miejscowościach Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo, Kamień , Jeleńska Huta, Dobrzewino i Karczemki na terenie gminy Szemud w ramach aglomeracji Gdańskiej”

Przetarg na: Wykonanie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń szkoły podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie na Przedszkole

Przetarg na: Wykonanie 28 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Lipowej, Radosnej i Brzozowej w msc. Bojano

Przetarg na: Utwardzenie ul. Ogrodowej w Kieleńskiej Hucie

Przetarg na: Modernizacja budynków w Przetoczynie

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb odcinka drogi na terenie Gminy Szemud we wsi Przetoczyno

Przetarg na: Dostawa kruszywa naturalnego i gruzu mielonego wraz z rozplantowaniem na remonty dróg gminnych w Gminie Szemud w latach 2017 – 2018

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Chodzińskiego w Szemudzie i wjazdu na ul. Lipkową w Częstkowie

Przetarg na: Utwardzenie ul. Jeziornej w Kielnie

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Dworska i Słoneczna w msc Leśno, Na Zagajnik w msc. Kowalewo oraz ul. Grilowa i Ogniskowa w msc. Szemudzka Huta

Przetarg na: Przebudowa ulicy Kartuskiej w msc. Kowalewo