Przetarg na: Dostawa kruszywa naturalnego wraz z rozplantowaniem na remonty dróg gminnych w Gminie Szemud w latach 2019 – 2020

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej w Przetoczynie (ul. Brukowa i ul. Cicha)

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach (ul. Warzeńska Huta)

Przetarg na: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonie zimowym: 2019/2020

Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Kieleńskiej Hucie

Przetarg na: Dostawa wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb 15 dróg na terenie gminy Szemud

Postępowanie na: Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2019/2020

Postępowanie na: Dostawa opału dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2019/2020

Przetarg na: Dostawa wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanie

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach ul. Spacerowa

Przetarg na: Modernizacja ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie

Przetarg na: Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Kieleńskiej Hucie

Przetarg na: Modernizacja boiska wiejskiego w Szemudzie (w tym budowa trybun)

Przetarg na: Wdrożenie systemu zarządzania praca systemu wodociągowego i kanalizacyjnego – Kontrakt 5 w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16

Przetarg na: Modernizacja boiska wiejskiego w Szemudzie (w tym budowa trybun)

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Bożańska w msc. Koleczkowo, ul. Myśliwski Dwór w msc. Kielno, ul. Miła, Roppla i Woskowa w msc. Bojano, ul. Siewna w msc. Dobrzewino oraz ul. Donimierska w msc. Częstkowo

Przetarg na: Rozbudowa ujęcia wody i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Bojanie (część 2) Kontrakt 16 – Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Bojanie (w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16)

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Kwiatowa w msc. Kieleńska Huta, ul. Smażyńska w msc. Łebno, ul. Stroma w msc. Przetoczyno, ul. Młyńska w msc. Koleczkowo oraz ul. Warzeńska Huta w msc. Rębiska