Przetarg na: Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Kieleńskiej Hucie

Przetarg na: Rozbudowa dróg gminnych tj. ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach w Gminie Szemud wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wkład własny w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Przetarg na: Dostawa 13.000 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg.

Przetarg na: Rozbudowa szkoły w Kielnie

Przetarg na: Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Szemud i jednostek organizacyjnych oraz OSP

Przetarg na: Dostawa oleju napędowego i benzyny na potrzeby Urzędu Gminy w Szemudzie

Przetarg na: Odśnieżanie chodników i placów w msc. Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino oraz Karczemki

Przetarg na: Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie w gminie Szemud” – realizacja inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj.